Levice, Žižkovy kasárna [1950-2003]

Barrack of Zizka / Žizkove kasárne (Žižkovské kasárne)
     
Název:
Name:
Žižkovy kasárna Barrack of Zizka
Originální název:
Original Name:
Žižkove kasárne (Žižkovské kasárne)
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Honvédske kasárne
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne M. R. Štefánika
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Jana Žižku
Obec:
Municipality:
Levice Levice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°13'12.144"N 18°36'34.329"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1950 ?
DD.MM.1950 ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2003 odpredané mestu a scivilnené
DD.MM.2003 sold to town and civilianized
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.levice.sk
reality.etrend.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-Zizkovy-kasarna-1950-2003-t145428#467969 Verze : 0
Kasárne Jana Žižku (predtým Kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany - Honvédske kasárne, Kasárne M. R. Štefánika) začal od 28.4.2013 búrať ich nový majiteľ.


Kasárne boli vybudované v roku 1870 pre 61. tekovský prápor firmou Františka Sisáka. Prvým veliteľom kasární sa stal mjr. Ján Várady. Určité krátke obdobie v kasárňach strávil aj prápor zo Šiah. V roku 1889 v kasárňach sídlil 14. uhorský pluk, ale ešte ten istý rok sa z kapacitných dôvodov pluk presunul do Nitry.


V roku 1897 prebehla rekonštrukcia a stavebné rozšírenie kasární.
V roku 1915 vzniklo v kasárňach osobitné vojenské školiace stredisko. V roku 1919 sa v kasárňach zdržiavali vojská Maďarskej republiky. Počas bojov vojakom posádky velil mjr. Ernest Pálmay, ktorému po viedenskej arbitráži a po pričlenení Levíc ku Maďarsku, odhalili na priečelí kasární pamätnú tabuľu.


Po oslobodení Levíc v roku 1919 kasárne slúžili banskobystrickému záložnému práporu, práporu 7. československého streleckého pluku "Tatranského".
Od 15.09.1933 do 25.09.1938 sa v kasárňach nachádzali jednotky Cyklistického práporu 3, ktorým velil pplk. pech. Jan Dokoupil.


Po Viedenskej arbitráži bola v kasárňach v novembri 1938 zriadená Štátna policajná škola, v roku 1939 hasičská zbrojnica. Sídlila tu aj mládežnícka organizácia Levante. Na jar 1944 bolo v kasárňach zriadené židovské gheto. Pri prechode frontu v decembri 1944 boli kasárne vážne poškodené. Po vojne budovu kasární využívali mestské inštitúcie, úrady, učňovská škola a československá armáda.

Zdroj:
www.leviceonline.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-Zizkovy-kasarna-1950-2003-t145428#488448 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více