Main Menu
User Menu

Levice, Žižkovy kasárna [1950-2003]

Barrack of Zizka / Žizkove kasárne (Žižkovské kasárne)

     
Název:
Name:
Žižkovy kasárna
Originální název:
Original Name:
Žižkove kasárne (Žižkovské kasárne)
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Honvédske kasárne
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne M. R. Štefánika
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Jana Žižku
Obec:
Municipality:
Levice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°13'12.144"N 18°36'34.329"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1950 ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1920-DD.07.1920
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
01.10.1920-DD.01.1921
Pěší pluk 7
7th Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
1. rota cyklistického praporu 3
1st Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
2. rota cyklistického praporu 3
2nd Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
3. rota cyklistického praporu 3
3rd Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 3
4th Company /Machine-gun/ of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
Cyklistický prapor 3
3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 3
Replacement Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.10.1935-24.09.1938
Technická rota cyklistického praporu 3
Technical Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.10.1936-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 3
Heavy Weapon Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 3
AA Machine-gun Company of the 3rd Bicycle Battalion
24.09.1938-16.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. rychlé divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. rychlá divise, stan
Support the Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Oddíl polního četnictva 3. rychlé divise
Detachment of the Field Gendarmerie of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství 3. jezdecké brigády
Headquarters of the 3rd Cavalry Brigade
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství 3. motomechanisované brigády
Headquarters of the 3rd Moto-mechanised Brigade
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství dělostřelectva 3. rychlé divise
Artillery Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství ženijního vojska 3. rychlé divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad automobilní služby 3. rychlé divise
Car Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad duchovní služby 3. rychlé divise
Religious Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad intendanční služby 3. rychlé divise
Supply Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad remontní služby 3. rychlé divise
Remont Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Veterinary Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad zdravotnické služby 3. rychlé divise
Health Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Štábní automobilní kolona 83
83rd Staff Car Column
24.09.1938-16.10.1938
Štábní eskadrona 83
83rd Staff Squadron
27.09.1938-15.12.1938
Dragounský pluk 11
11th Dragoon Regiment
27.09.1938-15.12.1938
Dragounský pluk 3
3rd Dragoon Regiment
27.09.1938-15.12.1938
Kanonová rota 87 /motorisovaná/
87th Gun Company /Motorised/ of the 3rd Rapid Division
27.09.1938-15.12.1938
Kanonová rota 88 /motorisovaná/
88th Gun Company /Motorised/ of the 3rd Rapid Division
25.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 2
2nd Anti-Tank Division
26.06.1945-01.12.1950
Pěší pluk 12
12th Infantry Regiment
26.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/12
1st Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
26.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/12
2nd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/52 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/52 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/52 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 52
52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 52
Replacement Battery
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 12
Replacement Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.04.1946-01.10.1949
Pěší prapor III/12
3rd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1947-DD.04.1951
Náhradní prapor pěšího pluku 12
Replacement Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 1/12 /samostatná/
1st Infantry Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 3/12 /samostatná/
3rd Infantry Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Rota těžkých zbraní 5/12 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.11.1954-09.05.1955
9. divizní škola
9th Divisional School
09.05.1955-27.09.1957
Divizní škola 4. střelecké divize
Divisional School of 4th Rifle Division


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2003 odpredané mestu a scivilnené
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.levice.sk
reality.etrend.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-Zizkovy-kasarna-1950-2003-t145428#467969Verze : 0
MOD
Kasárne Jana Žižku (predtým Kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany - Honvédske kasárne, Kasárne M. R. Štefánika) začal od 28.4.2013 búrať ich nový majiteľ.


Kasárne boli vybudované v roku 1870 pre 61. tekovský prápor firmou Františka Sisáka. Prvým veliteľom kasární sa stal mjr. Ján Várady. Určité krátke obdobie v kasárňach strávil aj prápor zo Šiah. V roku 1889 v kasárňach sídlil 14. uhorský pluk, ale ešte ten istý rok sa z kapacitných dôvodov pluk presunul do Nitry.


V roku 1897 prebehla rekonštrukcia a stavebné rozšírenie kasární.
V roku 1915 vzniklo v kasárňach osobitné vojenské školiace stredisko. V roku 1919 sa v kasárňach zdržiavali vojská Maďarskej republiky. Počas bojov vojakom posádky velil mjr. Ernest Pálmay, ktorému po viedenskej arbitráži a po pričlenení Levíc ku Maďarsku, odhalili na priečelí kasární pamätnú tabuľu.


Po oslobodení Levíc v roku 1919 kasárne slúžili banskobystrickému záložnému práporu, práporu 7. československého streleckého pluku "Tatranského".
Od 15.09.1933 do 25.09.1938 sa v kasárňach nachádzali jednotky Cyklistického práporu 3, ktorým velil pplk. pech. Jan Dokoupil.


Po Viedenskej arbitráži bola v kasárňach v novembri 1938 zriadená Štátna policajná škola, v roku 1939 hasičská zbrojnica. Sídlila tu aj mládežnícka organizácia Levante. Na jar 1944 bolo v kasárňach zriadené židovské gheto. Pri prechode frontu v decembri 1944 boli kasárne vážne poškodené. Po vojne budovu kasární využívali mestské inštitúcie, úrady, učňovská škola a československá armáda.

Zdroj:
www.leviceonline.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-Zizkovy-kasarna-1950-2003-t145428#488448Verze : 2
MOD