Main Menu
User Menu

Admirál

Admiral

海軍大将

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Admirál
Název hodnosti v originále:
Original Name of the Rank:
海軍大将 / かいぐんたいしょう
Generálská skupina:
Generals Group:
-
Datum vzniku:
Established:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
02.09.1945
Nástupce:
Succeeding Rank:
admirál
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Velkoadmirál
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Viceadmirál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generál
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Admiral-t144868#466397Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Admiral-t144868#466444Verze : 0
MOD