Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - I

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno I
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#54469Verze : 0
MOD
IFF Identification Friend or Foe
IFS inshore fire support ship (now LFR)
ihp. indicated horsepower
int. international
IO Intelligent Officer
ip. intermediate pressure
Irc ironclad
IrcFltBtry ironclad floating battery
IrcGbt ironclad gunboat
IrcRam ironclad ram
IrcSlp ironclad sloop
IrcStFltBtry ironclad steam floating battery
IrcStr ironclad steamer
IX unclassified miscellaneous auxiliary ship
IAD Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija stíhací letecká divize
IAP Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk stíhací letecký pluk
IDF Israel Defence Forces Izraelské obranné síly, čili označení izraelské armády
IPV improvizovaný pancierový vlak pancierový vlak vyrobený z bežného železničného materiálu, prispôsobený na bojové účely
IAW In Accordance With
IET Initial Entry Training
IMI Israel Military Industries
ITEP Individual Training and Evaluation Program
ITP Individual Training Plan

URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#207105Verze : 0
IDC - ideodiverzní centrála
INS - inspekce náčelníka I. správy SNB
IP - infoprodukce; informační produkce I. správy SNB
IS - ideospolupracovník
IS - imperialistický stát
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#207579Verze : 0
IGF - Interessengemeinschaft Farbenindustrie - známé jako IG Farben
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#230440Verze : 0
MOD
Immelmannův obrat


- byl původně útočný manévr používaný za první světové války. Svým provedením odpovídá manévru dnes nazývanému souvrat.


Pilot po útoku na nepřátelský letoun s přebytkem rychlosti začal příkře stoupat až do vytracení rychlosti. Na vrcholu stoupání potom vyšlápl směrovku a překlopil letoun přes křídlo zpátky přídí k zemi v podstatně menším poloměru, než jakého by dosáhl klasickou horizontální zatáčkou. Nyní mohl proměnit získanou výšku zpět za rychlost a zaútočit na protivníka tentokrát z jiného směru. Provedení manévru však vyžaduje precizní ovládání letounu na malých rychlostech, přesnou práci s kormidly a přípustí motoru.


Název manévru je odvozen od jména slavného německého stíhacího esa z počátku války Maxe Immelmanna. Ve skutečnosti není možno doložit, že by tento manévr opravdu vymyslel nebo jako první použil právě Max Immelmann. Na druhou stranu název pravděpodobně pochází od ostatních stíhacích pilotů té doby, takže je skutečně možné, že Immelmann tento manévr doopravdy používal.


Tento manévr byl široce používán především v prvních letech války zejména proti pomalejším dvoumístným strojům, které nedisponovaly dostatečnou rychlostí a stoupavostí, takže nemohly efektivně tento manévr zopakovat. V letech 1917-18 už byl „Immelmannův obrat“ na ústupu, protože ve vzdušném boji stíhacích letounů představoval stroj na vrcholu stoupání prakticky nehybný cíl.


Dnes se však pojmem „Immelmannův obrat“ označuje zcela jiný manévr, v češtině obvykle nazývaný překrut. V podstatě se jedná o poloviční přemet, zakončený polovičním výkrutem, mající za následek let v přesně opačném směru pouze ve vyšší výšce. Není zcela jasné, kdy k této záměně došlo, patrně se tak stalo někdy mezi oběma světovými válkami, kdy byly nesmírně populární různé letecké show. Tehdy se možná původní „Immelmann“, ve vztahu ke slavnému jménu, jevil jako málo atraktivní, proto byl nahrazen tímto, podstatně efektnějším, manévrem. Už ze samotné podoby manévru je však zřejmé, že s Fokkerem E. I, na němž Max Immelmann začal létat roku 1915, by provedení tohoto manévru bylo sotva možné, jednak pro malý výkon motoru Fokkeru, jednak pro jeho nedostatečnou ovladatelnost při klopení kolem podélné osy.


Zdroje:


http://en.wikipedia.org/wiki/Immelmann_turn
archiv autora
Zkratky a pojmy - I - Nákres původního Immelmanna pocházející z příručky Praktické létání, vydané v březnu 1918. Příručku ilustroval důstojník Královské námořní letecké služby E. L. Ford. Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1Immelmann.jpg

Nákres původního "Immelmanna" pocházející z příručky "Praktické létání", vydané v březnu 1918. Příručku ilustroval důstojník Královské námořní letecké služby E. L. Ford. Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1Immelmann.jpg
Zkratky a pojmy - I - Nákres moderního Immelmanna. Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Immelmann_turn.png

Nákres moderního "Immelmanna". Zdroj obrázku: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#327100Verze : 0
MOD
Vytvořil jsem ještě jeden (schematický) nákres původního "Immelmanna", snad bude pochopitelnější.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#327184Verze : 0
MOD
Idflieg - (Inspektion der Fliegertruppen - Inspektorát německého vojenského letectva)


Úřad německého vojenského letectva, jenž v průběhu 1. sv. války stanovoval specifikace nové letecké výzbroje a byl odpovědný za vývoj a dodávky nových letadel, motorů a dalšího leteckého vybavení.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#339941Verze : 0
MOD
Diskuse
já jen detail ... dle toho nákresu je původní Immelmann (souvrat) neproveditelný. Ve vrcholu stoupání je letadlo "naruby".
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#327104Verze : 0
MOD
Nechápu, kde je naruby? Stoupá a zatáčí normálně doleva, tečkovaná linie je vpravo, čárkovaná vlevo, odpovídá to i postavení ovládacích prvků, směrovka je vyšlápnutá vlevo
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#327126Verze : 0
MOD
Tak potom sorry, kreslíř má trochu divný cit pro perspektivu Smile na obrázku to vypadá jako souvrat doprava Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-I-t14429#327167Verze : 0
MOD