Main Menu
User Menu

Rota řízení a velení [1978-1991 ]

Control and Command Company of 7th Electronic Warfare Battalion

     
Název:
Name:
Rota řízení a velení
Originální název:
Original Name:
Rota řízení a velení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1978
Předchůdce:
Predecessor:
Četa řízení a velení Roty rušičů
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1991
Nástupce:
Successor:
Rota velení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1978-30.11.1991 7. radiotechnický prapor radioelektronického boje
Dislokace:
Deployed:
01.09.1978-30.11.1991 České Budějovice, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1978-DD.MM.RRRR Šmahel, Jiří (Podporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POST-3M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR P-12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AKUP-22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-118
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RDS-66
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kroniky VÚ 3234 a VÚ 2321
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Rota-rizeni-a-veleni-1978-1991-t142127#460124Verze : 0

Podřízené jednotky:
- Četa řízení a průzkumu


a) Družstvo radiolokátoru P-12
b) Družstvo radiolokačního průzkumu POST-3M
c) Družstvo automatizovaného systému velení prostředků radioelektronického rušení AKUP-22
d) Družstvo značkařů velitelského stanoviště- Radiová četa
1. družstvo R-118
2. družstvo R-118
3. družstvo RDS-66


- Spojovací družstvo
Zdroj: Kronika útvarů
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Rota-rizeni-a-veleni-1978-1991-t142127#460127Verze : 0