Main Menu
User Menu

261. středisko řízení a uvědomování [2004- ]

261st Control and Reporting Centre

     
Název:
Name:
261. středisko řízení a uvědomování
Originální název:
Original Name:
261. středisko řízení a uvědomování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Středisko navedení Národního střediska velení Vzdušných sil
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2004-30.11.2013 26. brigáda velení, řízení a průzkumu
01.12.2013-DD.MM.RRRR 26. pluk velení, řízení a průzkumu
Dislokace:
Deployed:
01.01.2004-DD.MM.RRRR Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jaselská kasárna
01.01.2004-DD.MM.RRRR Hlavenec, středisko řízení a uvědomování

Velitel:
Commander:
DD.MM.2006-31.07.2011 Vasily, Štefan (plukovník)
01.08.2011-31.10.2014 Malík, Milan (plukovník)
01.11.2014-31.07.2017 Gabriel, Zdeněk (Plukovník)
01.08.2017-DD.MM.RRRR Patera, Zdeněk (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2004-01.07.2016 Odbor bojového řízení
01.01.2004-01.07.2016 Odbor komunikačních a informačních systémů
01.01.2004-01.07.2016 Odbor logistiky
01.07.2016-DD.MM.RRRR Centrum podpory řízení a velení
01.07.2016-DD.MM.RRRR Centrum zabezpečení bojové činnosti
01.07.2016-DD.MM.RRRR Centrum řízení operací

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/261-stredisko-rizeni-a-uvedomovani-2004-t141514#458677Verze : 6

261. středisko řízení a uvědomování


Je jednou z nejdůležitějších součástí ve struktuře 26. brigády velení, řízení a průzkumu.
V rámci svého vyčlenění do jednotného integrovaného systému PVO NATO (NATINADS) se podílí na zabezpečování suverenity vzdušného prostoru ČR a NATO.
Ve své organizační struktuře má:
- odbor bojového řízení
s úkolem výkonného řízení prostředků do PVO ČR a NATO,
- odbor komunikačních a informačních systémů
s úkolem zabezpečení provozu informačních, komunikačních a kryptografických prostředků a
- odbor logistiky
s úkolem zabezpečení komplexní logistické podpory a provozu technologií.


Mezi hlavní úkoly 261. StřŘU patří:
- Vedení nepřetržitého průzkumu vzdušného prostoru ČR a zpracování radiolokační informace do jednotného obrazu o vzdušné situaci a jeho distribuci všem určeným složkám.
- Taktické řízení přidělených prostředků a sil v prostoru odpovědnosti.
Poskytování pomoci letounům v nouzi.
- Podílí se na provádění výcviku leteckých základen.
- Taktická pomoc při plnění ofenzivních bojových úkolů taktického letectva


Zdroj: http://www.vrchnipraporcik.cz/index.php?stranka=65
URL : https://www.valka.cz/261-stredisko-rizeni-a-uvedomovani-2004-t141514#458678Verze : 2
Rukávové znaky / Sleeve Patches
URL : https://www.valka.cz/261-stredisko-rizeni-a-uvedomovani-2004-t141514#555395Verze : 0
MOD