Main Menu
User Menu

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

okr. Praha-východ

     
Název:
Name:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Originální název:
Original Name:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Další názvy:
Other Names:
Brandýs nad Labem
Stará Boleslav
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Praha-východ
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°11'07.183"N 14°39'17.313"E
Místní části:
Local Municipalities:
Brandýs nad Labem, Popovice, Stará Boleslav
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1304
Vojenské objekty:
Military Objects:

Jezdecké kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
zámek Brandýs nad Labem
kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého Pivovar, který postavil K. I. Dienzenhofer
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Petra
Farní kostel Obrácení sv. Pavla
Katovna
Arnoldinovský dům na náměstí
Muzea:
Museums:
Oblastní muzeum Praha-východ
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1922-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 8
2nd Guidon of the 8th Cavalry Regiment
DD.06.1922-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/8
4th Cavalry Squadron of the 8th Cavalry Regiment
DD.11.1922-DD.05.1926
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 8
Machine-Gun Squadron of the 8th Cavalry Regiment
01.01.1923-25.09.1938
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
DD.05.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/8
3rd Cavalry Squadron of the 8th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 4/8
4th Field Squadron of the 8th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 5/8
5th Field Squadron of the 8th Cavalry/Dragoon Regiment
01.01.1932-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 53
53rd Artillery Regiment
01.01.1936-25.09.1936
II. korouhev dragounského pluku 8
2nd Guidon of the 8th Dragoon Regiment
26.09.1936-14.04.1937
I. korouhev dragounského pluku 5
1st Guidon of the 5th Dragoon Regiment
DD.09.1936-25.09.1938
Polní eskadrona 1/5
1st Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
DD.09.1936-25.09.1938
Polní eskadrona 2/5
2nd Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
14.04.1937-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 5
1st Guidon of the 5th Dragoon Regiment
DD.07.1938-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 103
Replacement Battalion of the 103rd Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
1. protitanková brigáda
1st Anti-Tank Brigade
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 301
301st Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 302
302nd Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 303
303rd Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 63
63rd Artillery Division
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 101
101st Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 102
102nd Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 103
103rd Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 255
255th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 263
263rd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 301
301st Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 302
302nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 302
302nd Artillery Division
DD.MM.1947-01.10.1949
2. dělostřelecká brigáda
2nd Artillery Brigade
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 330
330th Artillery Regiment
DD.MM.1949-01.11.1950
23. dělostřelecká brigáda
23rd Artillery Brigade
DD.09.1956-15.07.1958
72. protiletadlová dělostřelecká divize
72nd Anti-Aircraft Artillery Division
DD.MM.1956-01.09.1961
161. protiletadlový dělostřelecký pluk
161st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.07.1961-31.12.1992
2. technický oddíl
2nd Technical Division of 71st Anti-Aircraft Missile Brigade
01.09.1961-01.09.1962
161. protiletadlový pluk
161st Anti-Aircraft Regiment
DD.MM.1962-01.09.1962
311. technická brigáda
311th Technical Brigade
01.06.1963-DD.08.1980
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
01.06.1963-DD.MM.1980
12. těžký dělostřelecký oddíl
12th Heavy Artillery Division
01.06.1963-DD.09.1980
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.06.1964-DD.MM.1980
13. těžký dělostřelecký oddíl
13th Heavy Artillery Division
01.09.1967-01.09.1976
310. ženijní strojní prapor
310th Mechanical Engineer Battalion
01.10.1976-31.05.1991
109. silniční stavební prapor
109th Road Construction Battalion
01.05.1981-DD.MM.1989
17. spojovací pluk
17th Signal Regiment
01.05.1981-01.05.1990
7. armádní opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-31.12.1992
Dílna pro opravy kabelové techniky
Repair Workshop Cable Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-31.12.1992
Dílna pro opravy spojovací techniky
Repair Workshop Connectinc Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení protiletadlového raketového vojska Velitelství protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení radiotechnického vojska
Operation Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Operační oddělení Velitelství protivzdušné obrany státu
Operation Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Skupina radiotechnického zabezpečení letectva
Radiotechnical Support Group of the Fighter Air Force of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1981-01.05.1990
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
DD.05.1981-01.05.1991
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
State Air Defense Central Command Post
DD.09.1981-01.05.1990
Týl velitelství protivzdušné obrany státu
Rear of the State Air Defense Command
DD.09.1981-01.05.1990
Velitelství protivzdušné obrany státu
State Air Defense Command
DD.MM.1981-01.03.1992
7. provozní prapor
7th Operating Battalion
DD.MM.1981-31.10.1988
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a zdrojovna
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.11.1988-31.12.1992
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Electric Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
DD.11.1989-31.10.1991
14. těžký dělostřelecký oddíl
14th Heavy Artillery Division
01.05.1990-31.12.1992
Komise pro vyšetřování leteckých nehod
Comision for Inquiry Air Crash
01.05.1990-01.05.1991
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Oddělení letovodské služby
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Operační správa Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Operation Administration of the Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-31.12.1992
Opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade
01.05.1990-01.05.1991
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Directorate of the Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-01.05.1991
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-31.12.1992
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of Repair Signals and Electronic Support
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení letovodské služy
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Operační oddělení
Operation Department of the Air Force and Air Defense Command
01.05.1991-31.12.1992
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Fighter Air Force Directorate of the Air Force and Air Defense Command
01.05.1991-31.12.1992
Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defense Command
01.05.1991-31.12.1992
Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defense Central Command Post
01.03.1992-31.12.1992
4. provozní prapor
4th Operating Battalion
01.01.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy kabelové techniky
Repair Workshop Cable Equipment
01.01.1993-01.06.1993
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Electric Source
01.01.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy spojovací techniky
Repair Workshop Connectinc Equpiement
01.01.1993-01.11.1993
Komise pro vyšetřování leteckých nehod
Comision for Inquiry Air Crash
01.01.1993-01.11.1993
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.01.1993-01.09.1993
Oddělení letovodské služby
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.01.1993-01.06.1993
Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení
Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade
01.01.1993-31.10.1993
Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defence Command
01.01.1993-30.11.1994
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of Repair Signals and Electronic Support
01.01.1993-30.11.1993
Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defense Central Command Post
01.06.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení – pobočka Stará Boleslav
Repair Workshop Devices of Electronic Support - Branch Stara Boleslav
01.06.1993-30.11.1994
Pobočka 4. opravárenské základny techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení
Branch of the 4th Repair Resource Signal and Electronic Suport Base
01.08.1993-01.11.1993
Oddělení letovodské služby a řízení letového provozu
Navigation Service Department and Air Trafic Control of the Air Force Directorate
01.09.1993-30.11.2003
Velitelství logistiky
Logistics Command
01.11.1993-30.06.1997
4. sbor protivzdušné obrany
4th Air Defence Corps
01.11.1993-30.06.1997
Odbor organizační a plánovací Štábu letectva a protivzdušné obrany
Organisation and Planning Branch of the Air Force and Air Defense Staff
01.11.1993-30.06.1997
Odbor protivzdušné obrany Štábu letectva a protivzdušné obrany
Air Defense Branch of the Air Force and Air Defense Staff
01.12.1993-31.12.1993
4. provozní prapor
4th Operating Battalion
01.12.1993-30.06.1997
Národní středisko řízení a velení protivzdušné obrany
National Air Defense Control and Command Cente
01.01.1994-31.12.2003
4. provozní pluk
4th Operating Regiment
01.01.1997-DD.MM.2003
4. středisko podpory velení
4th Command Support Center
01.07.1997-31.12.2003
Národní středisko velení vzdušných sil
Air Force National Command Center
01.07.1997-31.12.2003
Středisko navedení Národního střediska velení Vzdušných sil
Ground Controlled Intercept Centrer of the Air Force National Command Center
01.07.1997-30.11.2003
Velitelství vzdušných sil
Air Force Command
01.07.2003-30.11.2003
31. ředitelství logistické podpory
31st Logistic Support Directorate
01.12.2003-31.12.2008
Velitelství sil podpory a výcviku
Support and Training Forces Command
01.12.2003-31.12.2008
Ředitelství logistické a zdravotnické podpory
Logistic and Medical Support Directorate
01.01.2004-30.11.2013
26. brigáda velení, řízení a průzkumu
26th Command, Control and Surveillance Brigade
01.01.2004-DD.MM.RRRR
261. středisko řízení a uvědomování
261st Control and Reporting Centre
01.01.2004-DD.MM.2008
262. národní středisko velení a řízení
262st National Command and Control Centre
01.01.2004-DD.MM.2008
Prapor zabezpečení
Support Battalion
01.01.2009-30.09.2009
Velitelství podpory
Support Command
01.10.2009-30.06.2013
Velitelství sil podpory
Support Forces Command
01.07.2013-DD.MM.RRRR
Agentura logistiky
Logistics Agency
01.12.2013-DD.MM.RRRR
26. pluk velení, řízení a průzkumu
26th Command, Control and Surveillance Regiment
01.07.2016-DD.MM.RRRR
263. prapor podpory
263rd Support Battalion
01.07.2016-DD.MM.RRRR
Rota bojového zabezpečení
Combat Support Company
01.07.2016-DD.MM.RRRR
Rota logistiky
Logistic Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Dragounský pluk č. 14
14th Dragoon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.
V roce 1960 došlo ke sloučení Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi
Informace o místní části Stará Boleslav jsou uvedeny v samostatném tématu.
Zdroje:
Sources:
www.portal.gov.cz
http://www.brandysko.cz/
www.brandysboleslav.cz/
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#301444Verze : 0

Tento znak platí pouze pro část Brandýs nad Labem
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#418109Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
XX.1918-XX.XXXX - Posádkové velitelství
07.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 51
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 53
07.1937-XX.XXXX - náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 103


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#173273Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-30.09.1945 1. protitanková brigáda
01.06.1945-30.09.1945 Dělostřelecký pluk 101
01.06.1945-30.09.1945 Dělostřelecký pluk 102
01.06.1945-30.09.1945 Dělostřelecký oddíl 301
01.06.1945-30.09.1945 Dělostřelecký oddíl 302
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 301
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 302
01.10.1947-30.09.1949 Dělostřelecký oddíl 302
01.10.1949-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 330
DD.10.1947-DD.09.1949 2. dělostřelecká brigáda DD.10.1949-DD.09.1956 23. dělostřelecká brigáda
DD.09.1956-DD.07.1958 72. protiletadlová dělostřelecká divize
DD.10.1956-DD.08.1962 161. protiletadlový dělostřelecký pluk
DD.09.1962-DD.08.1980 311. těžká dělostřelecká brigáda
DD.09.1962-DD.08.1980 11. těžký dělostřelecký oddíl
DD.09.1962-DD.08.1980 12. těžký dělostřelecký oddíl
DD.01.1964-DD.08.1980 13. těžký dělostřelecký oddíl
DD.09.1967-DD.08.1976 310. ženijní strojní prapor
DD.09.1977-DD.05.1991 109. silniční stavební prapor
DD.05.1981-31.12.1992 Velitelství PVOS
DD.05.1981-31.12.1992 Ústřední velitelské stanoviště PVOS
DD.05.1981-DD.MM.1989 17. spojovací pluk
DD.05.1981-31.12.1992 7. provozní prapor
DD.05.1981-31.12.1992 7. výpočetní středisko
DD.05.1981-30.04.1990 7. armádní spojovací a radiotechnické opravny
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_8.htm
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#401006Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ženijní četa dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství I. Divisionu dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. eskadrona dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#416068Verze : 0
MOD
Stará Boleslav
(okr. Praha-východ)

V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Brandýs nad Labem.

Sčítání lidu v roce 1930: 4 323 obyvatel (z toho 4 138 osob národnosti československé, 54 osob národnosti maďarské, 99 osob národnosti německé a 1 osoba národnosti židovské).

Posádka byla ustanovena v r. 1918.

Jednotky nebo úřady umístěné v posádce do r. 1939:
Lehký dělostřelecký pluk 51 (říjen 1920 - leden 1923),
Dělostřelecký pluk 51 (od ledna 1923),
I. korouhev Dragounského pluku 5 (od září 1936),
náhradní korouhev Dragounského pluku 5 (od září 1936),
II. korouhev Jezdeckého pluku 8 (říjen 1920 - leden 1936),
II. korouhev Dragounského pluku 8 (leden 1936 - září 1936).

Pro vojenské potřeby byly k dispozici Jezdecké kasárny, Městské kasárny a Státní jezdecké kasárny.
Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#183235Verze : 0
Honzo,
prosím Tě doplň: (05.1981 - redislokováno z Prahy do Staré Boleslavi)

* Velitelství protivzdušné obrany státu Stará Boleslav (05.1981-1990)


(včetně:
- Ústřední velitelské stanoviště PVOS (05.1981-04.1991)
- 17. spojovací pluk (05.1981-1989)
- 7. provozní prapor (05.1981-03.1992)
- 7. armádní spojovací a radiotechnické opravny (1981-1990)
- 7. výpočetní středisko (05.1981-RRRR)


- Velitelství Letectva a protivzdušné obrany (05.1991-12.1992)
(včetně:
Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany (05.1991-12.1992)

- Velitelství Letectva a protivzdušné obrany (01.01.1993-30.11.1993)
(včetně:
Ústřední velitelské stanoviště Letectva a protivzdušné obrany (01.01.1993-30.11.1993)


- Velitelství 4. sboru PVO (01.11.1993-30.06.1997)


- Velitelství Vzdušných sil AČR (01.07.1997-30.11.2003)


26. brigáda velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav (26. bVŘPz) (01.01.2004-trvá)Zdroj: www.vojenstvi.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#349851Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. eskadrona dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 7
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-t43862#416053Verze : 0
MOD