Main Menu
User Menu

Zahraniční výcviková letka (bombardovací) [1959-1960]

Foreign Training Squadron (Bomber)

     
Název:
Name:
Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
Originální název:
Original Name:
Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1959
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1960
Nástupce:
Successor:
56. výcviková letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1959-01.09.1960 46. bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1959-01.09.1960 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1959-01.09.1960 Novotný, Jiří (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
01.09.1960-01.09.1962 VÚ 0000 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 1073 (46. bombardovací letecká divize),
Původní příspěvek Standy Vystavěla
URL : https://www.valka.cz/Zahranicni-vycvikova-letka-bombardovaci-1959-1960-t140064#455727Verze : 2
MOD