Main Menu
User Menu

SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet)

Raketomet RM 70/85M


Popis: Modernizačný balík pozostáva z navigačného a pozičného systému (NPS), nového palubného riadiaceho systému, systému riadenia paľby (SRP), automatického diagnostického systému, rádiostanice pre automatický alebo automatizovaný prenos dát medzi RM 70/85 a nadriadeným stupňom velenia a ďalších periférnych zariadení. Systém pracuje v operačnom prostredí WINDOWS NT a umožňuje aj integráciu satelitného navigačného systému GPS. Modernizáciou je taktiež umožnené znížiť počet posádky z 4 na 3. Ovládanie raketometu, vrátene zamierenia a streľby, je realizované z kabíny. Zamierenie a streľbu je možné vykonať aj z priľahlého úkrytu pomocou výnosného bloku diaľkového ovládania.Základné operačné parametre modernizovaného raketometu:
Čas prípravy k paľbe (od zastavenia na palebnom postavení po odpálenie 1. rakety): max. 60 s
Čas na opustenie palebného postavenia: max. 60 s
Čas na odpálenie salvy 40 rakiet max. 22 s
Ostatné parametre sú zachované ako na pôvodnom raketomete vz. 70/85.
URL : https://www.valka.cz/SVK-RM-70-85M-122-mm-raketomet-t12993#45398Verze : 3
Raketomet RM 70/85M (VPZ 388 48-54 ?), veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.
SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-RM-70-85M-122-mm-raketomet-t12993#45399Verze : 4
Priložím aj ja nejaké fotočky z IDEE 2002 Trenčín.
SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-RM-70-85M-122-mm-raketomet-t12993#161857Verze : 0
Priložím aj ja nejaké fotočky z IDEE 2002 Trenčín.
Smile
SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-RM-70-85M-122-mm-raketomet-t12993#161859Verze : 0
Raketomet RM 70/85M (VPZ 388 48-54 ?), veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.
SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


SVK - RM 70/85M (122 mm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-RM-70-85M-122-mm-raketomet-t12993#161860Verze : 2