Hausser, Paul

     
Příjmení:
Surname:
HausserHausser
Jméno:
Given Name:
PaulPaul
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Hausser
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS oberst-gruppenführerSS Oberst-Gruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
--
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.10.1880 Brandenburg an der Havel / 07.10.1880 Brandenburg an der Havel /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.12.1972 Ludwigsburg / 21.12.1972 Ludwigsburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ II. SS tankového zboru
veliteľ 7. armády
Commander of II SS Panzer Corps
Commander of 7th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.Recipient of Knights Cross with Oak Leaves and Swords.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hausser
URL : https://www.valka.cz/Hausser-Paul-t128#405079 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Hausser Hausser
Jméno:
Given Name:
Paul Paul
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Hausser
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.03.1899 poručík
19.08.1909 nadporučík
01.03.1914 setník
22.03.1918 major
01.04.1923 podplukovník
01.11.1927 plukovník
01.02.1931 generálmajor
31.01.1932 generálporučík
01.03.1934 SA standartenführer
15.11.1934 SS standartenführer
01.07.1935 SS oberführer
22.05.1936 SS brigadeführer
01.06.1939 SS gruppenführer
19.11.1939 generálporučík zbraní SS
01.10.1941 SS-Obergruppenführer
01.10.1941 generál zbraní SS
01.08.1944 SS oberstgruppenführer
01.08.1944 generálplukovník zbraní SS
20.03.1899 Lieutenant
19.08.1909 Senior Lieutenant
01.03.1914 Captain
22.03.1918 Major
01.04.1923 Lieutenant Colonel
01.11.1927 Colonel
01.02.1931 Major General
31.01.1932 Lieutenant General
01.03.1934 SA Standartenführer
15.11.1934 SS Standartenführer
01.07.1935 SS Oberführer
22.05.1936 SS Brigadeführer
01.06.1939 SS Gruppenführer
19.11.1939 Lieutenant General of the Waffen SS
01.10.1941 SS-Obergruppenführer
01.10.1941 General of the Waffen SS
01.08.1944 SS Oberstgruppenführer
01.08.1944 Colonel General of the Waffen SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hausser
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Hausser-Paul-t128#422245 Verze : 0
SS-Oberstgruppenführer Paul Hausser


Paul Hausser se narodil v pruské vojenské rodině 7.října 1880 ve městě Brandenburg, po vzoru otce vstoupil do armády a v roce 1899 úspěšně ukončil studia na vojenské akademii v Berlíně-Lichterfelde. Během 1.světové války sloužil na štábních i bojových funkcích a byl mnohokrát vyznamenán. Z armády odešel do výslužby v roce 1932 v hodnosti Generalleutnant. O dva roky později vstoupil do SS v hodnosti SS-Standartenführer, kde byl zodpovědný za vybudování organizačního uspořádaní ozbrojené větve SS a stel se velitelem SS-Junkerschule Braunschweig. V roce 1936 byl povýšen do hodnosti SS-Brigadeführer.


Po vypuknutí války v hodnosti SS-Gruppenführer sloužil jako pozorovatel u tankové divize Kempf, která byla složena z jednotek pravidelné armády i SS. V říjnu 1939 se stal velitelem divize SS-Verfügungstruppe, kterou vedl během bojů ve Francii, na Balkáně a v Rusku až do října 1941, kdy byl kvůli těžkému zranění, při kterém ztratil pravé oko, vystřídán Wilhelmem Bittrichem.


Po zotavení byl v červnu 1942 jmenován velitelem II.tankového sboru SS, se kterým se zúčastnil obsazení neokupované části Francie. V lednu 1943 byl sbor poslán do Ruska na jižní úsek fronty k městu Charkov. Hausser neuposlechl Hitlerovi rozkazy a vydal rozkaz k ústupu z města, které poté protiútokem dobyl. Během bitvy u Kurska se jeho sbor střetnul v největší tankové bitvě války s 5.gardovou tankovou armádou.


Po bitvě u Kurska následovaly ústupové boje, po kterých byl sbor poslán do Francie na odpočinek. Hausser mu velel až do konce června 1944, kdy Friedrich Dollmann, velitel 7.armády, spáchal sebevraždu a Hausser zaujal jeho místo. V této funkci setrval během bojů v Normadii a obklíčení ve Falaise, kde byl opět těžce zraněn.


Po uzdravení převzal v lednu 1945 velení Heeresgruppe G v Oberrheinu, z této funkce byl sesazen v dubnu 1945 po roztržce s Hitlerem. 8.května 1945 se vzdal Američanům.


Po válce založil organizaci členů Waffen-SS HIAG a napsal několik knih.
Povýšení:


SS-Oberstgruppenführer: 1.srpen 1944
SS-Obergruppenführer: 1.říjen 1941
Generalleutnant der Waffen-SS: 19.listopad 1939
SS-Gruppenführer: 1.červen 1939
SS-Brigadeführer: 22.květen 1936
SS-Oberführer: 1.červenec 1935
SS-Standartenführer: 15.listopad 1934
SA-Standartenführer: březen 1934
Generalleutnant: 31.leden 1932
Generalmajor: 1.únor 1931
Oberst: 1.listopad 1927
Oberstleutnant: 1.duben 1923
Major: 22.březen 1918
Hauptmann: březen 1914
Oberleutnant: 19.srpen 1909
Leutnant: 20.březen 1899
Kadet: 1892Vyznamenání:


Rytířský kříž: 8.8.1941, SS-Gruppenführer, velitel 2.divize SS Das Reich
Dubové ratolesti: 28.7.1943, SS-Obergruppenführer, velitel II.tankového sboru SS
Meče: 26.8.1944, SS-Oberstgruppenführer, velitel 7.armády
URL : https://www.valka.cz/Hausser-Paul-t128#115542 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více