Main Menu
User Menu

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel

     
Název:
Name:
Brandenburg an der Havel
Originální název:
Original Name:
Brandenburg an der Havel
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Brandenburg an der Havel
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°24'59.99"N 12°31'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.10.1935-DD.MM.RRRR
II. oddíl dělostřeleckého pluku 59
2nd Battalion, 59th Artillery Regiment
26.08.1939-DD.MM.RRRR
76. pěší divize
76th Infantry Division
26.08.1939-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 230
230th Infantry Regiment
09.09.1939-06.11.1939
I. skupina Stíhací eskadry 20
1st Group of the 20th Fighter Wing
01.06.1940-DD.MM.RRRR
Instrukční pluk ke zvláštnímu použití 800
800th Special Purpose Instruction Regiment
DD.05.1942-DD.06.1942
15. letka Bombardovací eskadry 40
15th Squadron of the 40th Bomber Wing
10.07.1942-17.09.1943
4. (doplňovací) letka Bombardovací eskadry 50
4th (Replacement) Squadron of the 50th Bomber Wing
DD.07.1942-DD.12.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 50
1st Group of the 50th Bomber Wing
DD.01.1943-DD.MM.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 50
1st Group of the 50th Bomber Wing
01.04.1943-DD.MM.RRRR
Instrukční pluk 5 Brandenburg
5th Instruction Regiment Brandenburg
17.05.1943-01.09.1944
Granátnický náhradní pluk 293
293rd Grenadier Replacement Regiment
17.09.1943-DD.09.1943
17. letka Bombardovací eskadry 40
17th Squadron of the 40th Bomber Wing
01.09.1944-DD.01.1945
Granátnický náhradní a výcvikový pluk 293
293rd Grenadier Replacement and Training Regiment
08.09.1944-12.09.1944
II. skupina Stíhací eskadry 301
2nd Group of the 301st Fighter Wing
DD.11.1944-DD.04.1945
Meteorologická průzkumná letka 7
7th Weather Reconnaissance Squadron
10.12.1944-20.02.1945
III. skupina Stíhací eskadry 7
3rd Group of the 7th Fighter Wing
DD.12.1944-11.04.1945
Stíhací eskadra 7
7th Fighter Wing
08.01.1945-09.02.1945
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
10.01.1945-03.04.1945
Stíhací svaz 44
44th Fighter Force
07.02.1945-10.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
01.04.1945-11.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brandenburg-an-der-Havel-t122035#417302Verze : 0
MOD