Main Menu
User Menu

Transporty čsl. legií

Diskuse
Transporty československých legií


. transport
loď: Roma
trasa: Vladivostok 15/1/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 139 osob


. transport
loď: Madras
trasa: Vladivostok 14/2/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 449 osob


. transport
loď: Sheridan
trasa: Vladivostok 14/4/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 100 osob


. transport
loď: Meinam
trasa: Vladivostok
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 414 osob


. transport
loď: Nanking
trasa: Vladivostok 15/6/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 1031 osob


. transport
loď: Archer
trasa: Vladivostok 24/6/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem: 1907 osob


. transport
loď: Heffron
trasa: Vladivostok 13/8/1919
velitel:
složení:
invalidé
celkem 877 osob


. transport
loď: Capetown maru
trasa: Vladivostok 27/10/1919 -
velitel:
složení:


. transport
loď: Scotland maru
trasa: Vladivostok 22/11/1919 -
velitel:
složení:


. transport
loď: Yonan maru
trasa: 6/12/1919 Vladivostok 9/12/1919 -
velitel: pplk Kutlvašr
složení: části 1.pluku


. transport
loď: Traz-os-Montes
trasa: Vladivostok 18/12/1919 -
velitel: pplk. Klecanda
složení:části 1.pluku


. transport
loď: Schunko maru
trasa: Vladivostok 24/12/1919 -
velitel:
složení:


16. transport
loď: Silesia
trasa: Vladivostok 10/1/1920 -
velitel:
složení:
dělostřelectvo 2. pluku
jízdní výzvědný oddíl 2. pluku


17. transport
loď: Nižnij Novgorod
trasa: 8/2/1920 Vladivostok 13/2/1920 -
velitel: pplk. Hasal
složení:
I. prapor 2. pluku bez 2. roty
11. rota 2. pluku
štáb pluku
výzvědná rota
plukovní hudba
plukovní ošetřovna
celkem: 38 důstojníků, 646 vojínů, 36 občanů, 13 zajatců, 1 kůň, 6žen, 2 děti, 8 pasažérů
Pozn:
rozkazem 2. střeleckého pluku č. 1259 ze dne 25. ledna 1920 ... (byl) vydělen z pluku 1. transport 2. střeleckého pluku - 17. transport čs. vojska na Rusi vůbec, jehož velitelem rozkazem velitele vojsk D.V.č. 121/3 jmenován pplk. Hasal.18. transport
loď: Sheridan
trasa: Vladivostok 28/2/1920 -
velitel: pplk. Žák
složení:
štáb I. čs. Husitské střelecké divize
2. rota 2. pluku
celkem 1949 osob


19. transport
loď: Madawaska
trasa: 9/3/1920 Vladivostok 8:00 12/3/1920 - 23:30 21/3/1920 Singapore 11:00 25/3/1920 - 11:45 30/3/1920 Colombo 12:00 31/31920 - 12/4/1920 Port Said 12/4/1920 - 16/4/1920 Terst - transport navagonován do 4 vlaků - Gorice - St. Giovano di Manzano - Tarvis - Linec - 20/4/1920 Horní Dvořiště - Č. Budějovice - Planá (vlak velitele 3. pluku a gen. Šokorova) - ... Kroměříž
velitel: pplk. Němec
složení:
II. prapor 2. pluku
III. prapor 2. pluku
štáb 3. pluku
I. prapor 3. pluku


60 důstojníků, 1300 mužů, 23 občanů a 6 zajatců od 2. pluku
31 důstojníků, 702 mužů a 2 občané od 3. pluku
13 důstojníků, 67 mužů a 8 občanů od sborné roty
35 žen a 6 dětí
cizích příslušníků: 3 muži a 4 ženy


celkem 104 důstojníků, 2069 vojínů, 33 občanů, 6 zajatců, 35 žen a 6 dětí tj, 2264 osob


20. transport
loď: Mount Vernon
trasa: 12/4/1920 Vladivostok 13/4/1920 -
velitel: mjr. Čejka
složení:
II. prapor 3. pluku
III. prapor 3. pluku
3 kulometné roty 3. pluku
štábní, technické a pomocné oddíly 3. pluku
sborná rota 3. pluku
4. baterie 1. pluku lehk. dělostřelectva
1. technická rota
3. čs. nemocnice
5 sborných rot
celkem 3452 osob + 699 něm., maď. a rak. zajatcu s americkou strážní rotou


21. transport
loď: Titan
trasa: Vladivostok 15/4/1920 -
velitel: kpt. Holan
složení:
intendantstvo 1. divize
zbytek leteckého oddílu
symfonický orchestr
evidenční oddělení
celkem 1315 osob


22. transport
loď: Amerika
trasa: 20/4/1920 Vladivostok 23/4/1920 10 hod. dop. -
velitel: plk. Kroutil
složení:
4. pluk
5. pluk
těžký divizion
muniční divizion
dělostřelecké sklady 1. divize
nemocnice č.1
celkem cca 6000 osob


23. transport
loď: President Grant
trasa: 22/4/1920 Vladivostok -
velitel: plk. Všetička
složení:
6. pluk
2. pluk lehkého dělostřelectva
nemocnice č.4
úřady vojenské správy
štáb čsl. vojska
celkem cca 5000 osob


24. transport
loď: Crook
trasa: Vladivostok 19/5/1920 -
velitel: plk. Vojta
složení:
štáb dělostřelectva 2. divize
2. těžký divizion
dělostřelecké sklady
technický sklad
posádka obr. vlaku Úderník
vozatajstvo 2. divize
hosp. část Voj. správy
zubní kabinet
remontní a likvidační odbor
sborový soud
15. sborná rota
celkem 1260 osob


25. transport
loď: Keemun
trasa: Vladivostok 20/5/1920 5hod. odpol. -
velitel:
složení:
2. muniční divizion
2. část autoparku
5. vlakové dílny
Informačně-osvětový odbor MNO
hospodářství štábu vojska
invalidní rota
7. strážní rota
atd.
celkem 1344 osob


26. transport
loď: Ixion
trasa: Vladivostok 23/5/1920 -
velitel: plk. Vuchterle, plk. Váňa
složení:
7. pluk
úderný prapor
Kulikovského baterie
celkem 1960 osob


27. transport
loď: Sherman
trasa: Vladivostok 24/5/1920 -
velitel: plk. Červinka
složení:
2. jízdní pluk
intend. 2. divize
zdravotní vlak č.5
posádka Orlíka
17. sborná rota
2 komandy 9. pluku


28. transport
loď: Edellyn
trasa: 29/5/1920 Vladivostok 1/6/1920 -
velite: pplk. Číla
složení:
10. pluk
telefonní rota
radio-rota
18. sborná rota
sborný oddíl
celkem 2143 osob


29. transport
loď: M. S. Dollar
trasa: 31/5/1920 Vladivostok 6/6/1920 - 21/6/1920 Vancouver zde transport rozdělen do 4 vlaků a odjel do tábora Valcartier
velitel: pplk. Novák
složení:
8. pluk
1. jízdní pluk
2. technická rota
část strojírenské roty
celkem 135 důstojníků, 3154 vojínů, 126 čsl. občanů, 2 ženy, 2 děti, 4 cizinci, 4 zajatci
loď: Belgic
trasa: 16/7/1920 Halifax 17/7/1920 - 26/7/1920 Cuxhaven téhož dne transport navagónován do 3 vlaků a odjel - Brod nad Lesy - Plzeň - Praha - 30/7/1920 Olomouc zde části spojeny do jednoho vlaku - 31/7/1920 Opava
velitel: velitel 7.pluku
složení:
29. transport bez velitelství 8. pluku, III/8. a plukovní hudby
část 7. pluku
loď: Valencia
trasa: 15/7/1920 Quebec 15/7/1920 18:00 - 27/7/1920 Cuxhaven 28/7/1920 - 3/8/1920 Brod nad Lesy - 3/8/1920 Praha Smíchov 4/8/1920 - Olomouc - 4/8/1920 16:00 Opava
velitel:
složení:
III. prapor 8. pluku
velitelství pluku
plukovní hudba
30?. transport - v kronice 11.pluku uveden jako 31. transport
loď: Teucer
trasa: Vladivistok 7/6/1920 - 18/6/1920 Singapore 28/6/1920 6:00 - 4/7/1920 6:00 Colombo 5/7/1920 23:00 - 20/7/1920 Port Said
velitel: mjr. Zemek
složení:
11. pluk
část finanční správy
remontní a likvidační oddíl (arm. zvěrolékaře)
sborný oddíl
celkem 1303 osob
loď: Huntspill
trasa: Port Said 21/7/1920 16:00 - 27/7/1920 13:00 Terst 28/7/1920 transport přeložen do dvou vlaků 28/7/1920 19:00 - 29/7/1920 13:00 Lublaň 29/7/1920 14:40 - 29/7/1920 21:30 Celje

31?. transport
loď: Protesilaus
trasa: Vladivistok 8/6/1920 -
velitel: plk. Petřík
složení:
9. pluk
štáb dělostřelectva 3. divize
3. lehký děl. pluk
3. těžký divizion
sborný oddíl


32. transport
loď: Thomas
trasa: Vladivistok 22/6/1920 -
velitel: pplk. Kvapil
složení:
štáb 3. divize
kulometný prapor 11. pluku
3. muniční divizion
3. technická rota
strojírenská rota, intendantstvo, vozatajstvo a stráž 3. divize
dopravní rota
3. lazaret
atd.
celkem 2087 osob


33. transport
loď: Logan
trasa: Vladivistok 21/7/1920 -
velitel:
složení:
12. pluk
redakce "Československého deníku"


. transport
loď: Heffron
trasa: Vladivostok 2/9/1920 -
velitel:
složení:
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#43662Verze : 1
SS President Grant
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#56019Verze : 0
Kdy tedy odjížděl domů 5.střelecký pluk Pražský T.G. Masaryka??
Nevíte někdo?? Prosím!
Díky
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#140423Verze : 0
No je to tam napsaný - 22. transport - loď Amerika. Jel spolu s 4. plukem.


Loď Amerika patřila před Válkou Německu a byla internována v USA.


Parametry:
délka - 218 m
šířka - 23,7 m
10 palub
150 kajut
výtlak 42 000 tun


Loď připlula do Vladivostoku 20/4/1920. K vyplutí byla připravena 23/4 - v 10:00 byly zdviženy kotvy.


28/4 loď přistála v Hong-Kongu.


29/4 dostalo mužstvo povolení k návštěvě města.


1/5 byly sehrány fotbalové zápasy 5.pluk:Čína - 3:2 a 4.pluk:Anglie - 2:1.


5/5 ve 4:00 přistála opodál loď President Grant vezoucí 6. pluk a štáb sboru. V 18:00 vyráží Amerika dále k domovu.


9/5 - příjezd do Singapuru


10/5 - byly sehrány fotbalové zápasy s místními družstvy - výsledby byly horší - 4. pluk remizoval 1:1 a 5. pluk prohrál 2:4.


11/5 - loď zvedá kotvy


16/5 - loď zakotvila v Kolombu


19/5 ve 14:00 Amerika zvedá kotvy.


30/5 v 9:00 přijíždí transport do Suezu


31/5 během plavby Suezským kanálem se značný počet mužstva otrávil požitím zkaženého jídla - naštěstí bez následků.


V noci 2/6 v Port Saidu narazila do loďi druhá loď - Morabo - naštěstí bez vážnějších následků.


3/6 dopoledne loď vyráží z Port Saidu.


7/6 přijíždí transport do Terstu
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#140430Verze : 0
Tak tedy zasílám foto lodi Amerika!
Transporty čsl. legií - Loď Amerika

Loď Amerika
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#140512Verze : 0
AMERIKA ODPLULA 23.04.1920
ARCHER ODPLULA 24.06.1920
CROOK ODPLULA 19.06.1920
CARIA ?
CAPETOWN MARU ODPLULA 27.10.1919
EDELLYN ODPLULA 01.06.1920
HEFFRON ODPLULA 02.09.1920
IXON ODPLULA 23.05.1920
KEEMUN ODPLULA 20.05.1920
LEGIE ? Loď koupená za peníze legionářů
LOGAN ODPLULA 21.07.1920
LIVERPOOL MARU ODPLULA ?
MADAWASKA ODPLULA 12.03.1920
MOUNT VERON ODPLULA 13.04.1920
M.S.DOLLAR ODPLULA 06.06.1920
MADRAS ODPLULA 14.02.1920
MEINAM ODPLULA ?
NANKING ODPLULA 15.06.1920
NIŽNIJ NOVGOROD ODPLULA 13.02.1920
NIITAKA MARU ODPLULA 19.05.1920
PREZIDENT GRANT ODPLULA 27.04.1920
PROTESILAUS ODPLULA 08.06.1920
ROMA ODPLULA 15.01.1920
SCOTLAND MARU ODPLULA 22.11.1919
SCHUNKO MARU ODPLULA 24.12.1919
SILESIA ODPLULA 10.01.1920
SHERIDAN ODPLULA 28.02.1920
THOMAS ODPLULA 20.06.1920
TRAZ-OS-MONTES ODPLULA 18.12.1919
TENCER ODPLULA 07.06.1920
TITAN ODPLULA 15.04.1920
VALENCA ODPLULA 15.07.1920
YONAN MARU ODPLULA 06.12.1919
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#144722Verze : 0
Vážení,
dovolím si upřesnit Váš chybný zápis jména lodi, která se podílela na transportu takzvaných Ruských legií. Správně se jedná o S.S. America. Tento parník během svého "života" nesl tři jména:


Dampf-schiff Amerika, 1904-1917, německá paroplavební společnost Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft (HAPAG),
S.S. America, 1917-1941, pro U.S. Army Transport a U.S. passenger liner,
S.S. Edmunt B. Alexander, 1941-1957.


Fotografie použity z internetových stránek U.S. Naval Historical Center Photograph a dalších.


Zdroje:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Amerika-Linie
http://www.coulthart.com/134/35chapter_1.htm
www.history.navy.mil
http://www.maritimematters.com/amerika.html
www.theshipslist.com
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#144827Verze : 0
MOD
V 20. transporte boli použité k transportu legií dve lode. Prvá Mount Vernon do Norfolku, kde sa pokazila a z Norfolku pokračovali loďou Amerika do Terstu. /Osudy 20. transportu. Vladimir Roubal 1929/
Transporty čsl. legií - Mount Vernon

Mount Vernon
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#183416Verze : 1
Pánové, kam tedy zařadit odjezd Radoly Gajdy, který docela jistě necestoval sám - jen jeho sbírka zbraní a cenných předmětů musela zabrat dost místa, jeho ochranka atd. taky, navíc i po návratu domů patřil mezi generály, takže s ním musel někdo jet, nebo snad ne?
V jeho profilu, který zcela jistě nebyl úplný forum.valka.cz jsem psal: "Z Vladivostoku odcestoval 28. listopadu 1919 na palubě ruské lodi PENZA do Šanghaje, odkud za zvuků Marsellaisy a praskotu nesčetných raket odplul 25. prosince na palubě francouzské lodi „ANDRÉ LEBON“ do Francie. V Paříži byl sice přijat méně pompézně..."
Časově by tedy jeho odjezd 28.11.1919 na ruské lodi PENZA do Šanghaje patřil mezi odplutí lodí SCOTLAND MARU a YONAN MARU.
Je známo, zda jeho cesta domů byla považována za transport legií, nebo snad za jeho soukromý výlet? To snad ne!
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#232694Verze : 0
Smile


tak já bych to nazval "1. transport občana Rudolfa Geidla" ...


1 - od Štefánika dostal dovolenou na dobu neurčitou, aby mohl sloužit v ruské armádě
2 - byl vyškrknut ze seznamu Čsl. vojska na Rusi (teda doufám, že nepíšu blbosti...žena mi uklidila knihovnu/archiv - a já opravdu neumím hledat podle barvy a velikosti...GRRRR)
3 - do stavu čsl. armády byl zařazen až po svém návratu do vlasti.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#233212Verze : 0
Dalo by se nějak odvodit jakým plavidlem a trasou se dopravil domů můj praděda příslušník Ruské legie Josef Domalíp, který se do vlasti vrátil 18.9.1920 ???????
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#241605Verze : 0
Odhadnúť trasu, meno lode podľa dátumu návratu do vlasti je iba v hladine hypotézy. Závisí to od doby prepravy medzi konečným prístavom a cieľom. Pre uľahčenie hľadania uvádzam nasledovné údaje:
1. Transport
Názov lode: Roma
Odjazd z Vladivostoku: 15.01.1919
Príjazd do: Neapol 10.03.1919
Počet osôb: 139 dôstojníkov a vojakov
2. Transport
Názov lode: Madras
Odjazd z Vladivostoku: 14.02.1919
Príjazd do: Neapol 13.04.1919
Počet osôb: 415 dôstojníkov a vojakov
3. Transport
Názov lode: Sheridan
Odjazd z Vladivostoku: 14.04.1919
Príjazd do: Brest 07.07.1919
Počet osôb: 100 dôstojníkov a vojakov
4. Transport
Názov lode: Nanking
Odjazd z Vladivostoku: 15.06.1919
Príjazd do: Brest 31.07.1919
Počet osôb: 1024 dôstojníkov a vojakov
5. Transport
Názov lode: Archer
Odjazd z Vladivostoku: 24.06.1919
Príjazd do: Brest 15.08.1919
Počet osôb: 1903 dôstojníkov a vojakov
6. Transport
Názov lode: Liverpool Maru
Odjazd z Vladivostoku: 09.07.1919
Príjazd do: Marseille 12.09.1919
Počet osôb: 587 dôstojníkov a vojakov
7. Transport
Názov lode: Meinam
Odjazd z Vladivostoku: 04.08.1919
Príjazd do: Marseille 10.10.1919
Počet osôb: 399 dôstojníkov a vojakov
8. Transport
Názov lode: Heffron
Odjazd z Vladivostoku: 13.08.1919
Príjazd do: Terst 17.12.1919
Počet osôb: 875 dôstojníkov a vojakov
9. Transport
Názov lode: Karachi Maru
Odjazd z Vladivostoku: 03.10.1919
Príjazd do: Terst 27.11.1919
Počet osôb: 995 dôstojníkov a vojakov
10. Transport
Názov lode: Capetown Maru
Odjazd z Vladivostoku: 27.10.1919
Príjazd do: Marseille 16.12.1919
Počet osôb: 1077 dôstojníkov a vojakov
11. Transport
Názov lode: Italy Maru
Odjazd z Vladivostoku: 22.11.1919
Príjazd do: Terst 06.01.1920
Počet osôb: 980 dôstojníkov a vojakov
12. Transport
Názov lode: Scotland Maru
Odjazd z Vladivostoku: 25.09.1919
Príjazd do: Terst 08.01.1920
Počet osôb: 943 dôstojníkov a vojakov
13. Transport
Názov lode: Yonan Maru
Odjazd z Vladivostoku: 09.12.1919
Príjazd do: Terst 27.01.1920
Počet osôb: 1036 dôstojníkov a vojakov
14. Transport
Názov lode: Traz-Os-Montes
Odjazd z Vladivostoku: 18.12.1919
Príjazd do: Terst 02.02.1920
Počet osôb: 1643 dôstojníkov a vojakov
15. Transport
Názov lode: Shunko Maru
Odjazd z Vladivostoku: 24.12.1919
Príjazd do: Terst 12.02.1920
Počet osôb: 1025 dôstojníkov a vojakov
16. Transport
Názov lode: Hvah-Yih
Odjazd z Vladivostoku: 10.01.1920
Príjazd do: Terst 26.02.1920
Počet osôb: 1134 dôstojníkov a vojakov
17. Transport
Názov lode: Nižnij Novgorod
Odjazd z Vladivostoku: 13.02.1920
Príjazd do: Terst 08.04.1920
Počet osôb: 664 dôstojníkov a vojakov
18. Transport
Názov lode: Sheridan
Odjazd z Vladivostoku: 28.02.1920
Príjazd do: Terst 17.04.1920
Počet osôb: 1602 dôstojníkov a vojakov
19. Transport
Názov lode: Madawaska
Odjazd z Vladivostoku: 12.03.1920
Príjazd do: Terst 16.04.1920
Počet osôb: 2175 dôstojníkov a vojakov
20. Transport
Názov lode: Mount Vernon
Odjazd z Vladivostoku: 13.04.1920
Príjazd do: Terst 06.06.1920
Počet osôb: 2990 dôstojníkov a vojakov
21. Transport
Názov lode: Titan
Odjazd z Vladivostoku: 15.04.1920
Príjazd do: Terst 04.06.1920
Počet osôb: 1222 dôstojníkov a vojakov
22. Transport
Názov lode: America
Odjazd z Vladivostoku: 23.04.1920
Príjazd do: Terst 07.06.1920
Počet osôb: 5835 dôstojníkov a vojakov
23. Transport
Názov lode: President Grant
Odjazd z Vladivostoku: 27.04.1920
Príjazd do: Terst 12.06.1920
Počet osôb: 4613 dôstojníkov a vojakov
24. Transport
Názov lode: Crook
Odjazd z Vladivostoku: ?
Príjazd do: ?
Počet osôb: ?
25. Transport
Názov lode: Keemun
Odjazd z Vladivostoku: 20.05.1920
Príjazd do: Terst 08.07.1920
Počet osôb: 945 dôstojníkov a vojakov
26. Transport
Názov lode: Ixion
Odjazd z Vladivostoku: 23.05.1920
Príjazd do: Kuxhafen 17.07.1920
Počet osôb: 2853 dôstojníkov a vojakov
27. Transport
Názov lode: Sherman
Odjazd z Vladivostoku: 24.05.1920
Príjazd do: Terst 03.07.1920
Počet osôb: 1546 dôstojníkov a vojakov
28. Transport
Názov lode: M.S. Dollar
Odjazd z Vladivostoku: 06.06.1920
Príjazd do: Kuxhafen 20.07.1920
Počet osôb: 3289 dôstojníkov a vojakov
29. Transport
Názov lode: Protesilaus
Odjazd z Vladivostoku: 08.06.1920
Príjazd do: Kuxhafen 01.08.1920
Počet osôb: 2665 dôstojníkov a vojakov
30. Transport
Názov lode: Edellyn
Odjazd z Vladivostoku: 01.06.1920
Príjazd do: Terst 06.08.1920
Počet osôb: 1938 dôstojníkov a vojakov
31. Transport
Názov lode: Teuger
Odjazd z Vladivostoku: 07.06.1920
Príjazd do: Terst 28.07.1920
Počet osôb: 1197 dôstojníkov a vojakov
32. Transport
Názov lode: Thomas
Odjazd z Vladivostoku: 20.06.1920
Príjazd do: Terst 08.08.1920
Počet osôb: 1781 dôstojníkov a vojakov
33. Transport
Názov lode: Logan
Odjazd z Vladivostoku: 21.07.1920
Príjazd do: Terst 09.09.1920
Počet osôb: 1789 dôstojníkov a vojakov
33a. Transport
Názov lode: Himalaya
Odjazd z Vladivostoku: 03.08.1920
Príjazd do: Gruž 10.09.1920
Počet osôb: 47 dôstojníkov a vojakov
34. Transport
Názov lode: Huntsend
Odjazd z Vladivostoku: 07.08.1920
Príjazd do: Terst 01.10.1920
Počet osôb: 974 dôstojníkov a vojakov
35. Transport
Názov lode: President Grant
Odjazd z Vladivostoku: 24.08.1920
Príjazd do: Terst 13.10.1920
Počet osôb: 1944 dôstojníkov a vojakov
35a. Transport
Názov lode: Legie
Odjazd z Vladivostoku: 24.08.1920
Príjazd do: Terst 12.10.1920
Počet osôb: 70 dôstojníkov a vojakov
36. Transport
Názov lode: Heffron
Odjazd z Vladivostoku: 02.09.1920
Príjazd do: Terst 11.11.1920
Počet osôb: 720 dôstojníkov a vojakov
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#259989Verze : 0
ARCHER - Vylodění v San Diegu 1919


Zdroj: vlastní scany alba.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#420334Verze : 0
Vážení,
při hledání informací o legionáři č. 79616 jsem zjistil, že zde uvedené údaje o 29. transportu jsou nepřesné. Ostatně ani z dokumentů předložených na Invalidovně není zcela jasno zda 29. transport dorazil do republiky 2. nebo 4. srpna 1920.


Z nalezených pamětí vyznívá, že cesta 29. transportu přes Německo nebyla nejkratší. Vlak vyjel z Cuxhavenu (někdy označovaného jako Kuxhaven) u a do Československa byl nasměrován přes Bavorsko. Jak uvádí ve své studii Dr. Vališ:


"... incident s německými sociálními demokraty, kteří československé legionáře obviňovali ze snahy pomoci Polákům v jejich tehdejším boji se sovětským Ruskem. Dělnické milice násilně otevřeli zvláště zapečetěné vagony se zbraněmi, jejichž značnou část si přivlastnili."


Snad nejpřesnější údaje lze získat z životopisu ornitologa Josefa Musílka:


"08.06. - 21.06.1920
Plavba lodí Protesilaus přes Tichý oceán (z ruského Vladivostoku do kanadského Vancouveru).


21.06. - 20.07.1920
Cesta vlakem přes Kanadu (27.06.-18.07.1920 pobyt ve Valcartier).


20.07. - 30.07.1920
Plavba lodí Minnekahda přes Atlantický oceán (z kanadského Halifaxu do německého Cuxhavenu).


30.07. - 04.08.1920
Cesta vlakem přes Německo.


04.08. - 13.11.1920
Most, Československo (pobyt a demobilizace)."


Poznámka
Není jisté zda přeprava 29. transportu přes Německo byla vykonána jedním, či více vlaky.
Fotografie a texty jsou převzaty z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
VÚA Praha, fond: Karty legionářů, složka: RL č. 79616, rok 1919-1920
Zdeněk Vališ: Brigádní generál Karel Václav Petřík, In.: Vojenské rozhledy, rok 2002, č. 1, ISSN 1210-3292
Vladimír Lemberk, Jiří Mlíkovský: Český ornitolog a legionář na Sibiři, vyd. Východočeské muzeum, Pardubice 2006, ISBN 80-86046-90-7


Internet
nm_cz.cowley.netservis.cz
www.army.cz
www.atlantictransportline.us - S. S. Minnekahda (II)
www.karelvasatko.cz
www.warcovers.co.uk - S. S. Protesilaus
Transporty čsl. legií - Foto via VHA Invalidovna ...

Foto via VHA Invalidovna ...
Transporty čsl. legií - S. S. Protesilaus, předpokládaný vzhled v roce 1920.

S. S. Protesilaus, předpokládaný vzhled v roce 1920.
Transporty čsl. legií - S. S. Minnekahda (II), předpokládaný vzhled v roce 1920.

S. S. Minnekahda (II), předpokládaný vzhled v roce 1920.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#427644Verze : 0
MOD

Tencer, Teucer nebo Teuger?
Na této stránce je loď, která z Vladivostoku odplouvala 7. června, uváděna pod třemi názvy: Tencer, Teucer, Tenger. Na internetu lze dohledat pouze snímky lodi Teuger (zde). Podle mne je správné jméno Teuger, špatným zápisem v jednom zdroji a dalším přebíráním mohlo být původní jméno „zapomenuto“. Co myslíte?
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#470985Verze : 0
Dobrý večer.
Jako úplný laik bych měla dotaz, zda se dá někde dohledat, v jakých přístavech měly jednotlivé transporty zastávky? Konkrétně se mi jedná o 32. transport, loď Thomas. Traduje se u nás historka, že prapraděda zakoupil cestou z Ruska v Singaporu břitvu na holení. Děkuji
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#509443Verze : 0
Ano, dá se předpokládat, že loď při plavbě do Terstu měla zastávku i v Singapuru. Viz např. www.vhu.cz nebo www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#512146Verze : 0
Dobrý den, přelouskávám deník svého pradědy který byl v Ruských legiích a narazil jsem na jednu nesrovnalost. Ohledně odjezdu z Vladivostoku píše, že-cituji:Vyjeli jsme 8. listopadu ve 4 hod. odpoledne, již se začínalo stmívat. Loď to byla Japonská Schotlad Maru-konec citace. Ten název napsal nepřesně ale uvádíte zde, že Scotland maru vyplula 25.09.1919. Nemám důvod si myslet, že by se praděda sekl o tolik. Jinak cestu popisuje poměrně podrobně a domů (vesnice u Blanska na Moravě) se dostal 20. ledna 1920. Tak hledám, kde je chyba Smile
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549578Verze : 1
a nemuze to byt posunem, resp rozdily mezi kalendari (dobre vime, ze Velka rijnova socialisticka revoluce byla vlastne v listopadu ... Very Happy) ?
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549579Verze : 0
MOD
No, ale ani tak to nevychází, resp. dle stránek http://kalendar.beda.cz/prevod-mezi-kalendari je 25.09.1919 juliánského kalendáře sice 8., ale října 1919, nikoli listopadu 1919 dle gregoriánského. Pakliže by to mělo být 08.11.1919 gregoriánského, pak to zase vychází na 26. října 1919 juliánského. Prostě tam hapruje celý měsíc.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549581Verze : 2
MOD
Ten rozdílný kalendář mě taky napadl, ale jak výše píše kolega, nevychází to. Samozřejmě se mohl praděda mýlit, ale jinak vše v deníku v podstatě sedí.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549582Verze : 1
Vážený kolego manisi,
již jste zkusil vyhledat svého příbuzného v elektronických databázích Vojenského historického archivu?


http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
Transporty čsl. legií - S.S. Scotland Maru - foto via Searcharchives Vancouver.

S.S. Scotland Maru - foto via Searcharchives Vancouver.
Transporty čsl. legií - Z pozůstalosti legionáře Antonína Kouteckého - via http://zapiskylegionare.sweb.cz/

Z pozůstalosti legionáře Antonína Kouteckého - via http://zapiskylegionare.sweb.cz/
Transporty čsl. legií - Z pozůstalosti legionáře Antonína Kouteckého - via http://zapiskylegionare.sweb.cz/

Z pozůstalosti legionáře Antonína Kouteckého - via http://zapiskylegionare.sweb.cz/
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549617Verze : 5
MOD
Děkuji za foto, přikládám naskenované stránky z pradědova deníku kde píše o odjezdu z Vladivostoku.
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#549648Verze : 1
A painting by my grand-grand father Štefan Saboš who was wounded in the WWI


drive.google.com
URL : https://www.valka.cz/Transporty-csl-legii-t12736#585673Verze : 2