Main Menu
User Menu

Plass, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Plass
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Plass
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.12.1894 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.06.1961 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Velitelství zemského letectva v Brně
vojenský a letecký přidělenec ve Velké Británii
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
účastník 1. a 2. odboje
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Plass-Jaroslav-t126645#429110Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Plass
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Plass
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1909 Akademické gymnázium
DD.MM.1909-DD.MM.1912 Československá obchodní akademie
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.01.1923 štábní kapitán
15.05.1928 major
DD.MM.1932 podplukovník
01.01.1936 plukovník letectva
DD.10.1946 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1921-15.04.1923 Velitel : Letecká rota 4
10.07.1923-01.10.1923 Velitel : Letecká rota 71
01.10.1923-23.11.1923 Velitel : Letecká rota 81
00.11.1923-DD.04.1924 Velitel : Letecká rota 81
01.05.1924-04.05.1924 Velitel : Letecká rota 81
04.05.1924-DD.06.1924 Velitel : Letka 81
11.02.1925-20.11.1925 Velitel : II. peruť leteckého pluku 1
05.06.1926-01.09.1926 Velitel : II. peruť leteckého pluku 1
DD.10.1931-DD.01.1932 Velitel : Vojenské letecké učiliště
00.02.1933-00.09.1933 Velitel : Letecký pluk 1
00.12.1933-15.02.1936 Velitel : Letecký pluk 1
00.04.1936-25.09.1938 Velitel : Velitelství zemského letectva v Brně
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství letectva II. armády
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad letecké služby II. armády
15.09.1945-04.02.1946 Velitel : Letecká vojenská akademie

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Pěší pluk č. 11 - jednoroční dobrovolník
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR 1. pluk Srbská dobrovolnická legie
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR 21. čs. střelecký pluk
01.03.1919-01.03.1920 Ministerstvo národní obrany - pobočník ministra
DD.12.1920-DD.MM.RRRR 13. oddělení MNO - referent
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká rota 4 - velitel
10.07.1923-01.10.1923 Letecká rota 71 - velitel
01.10.1923-04.05.1924 Letecká rota 81 - velitel
DD.05.1924-DD.06.1924 Letka 81 - velitel
DD.06.1924-DD.MM.RRRR 1. náhradní letka - velitel
11.02.1925-01.09.1926 Letecká peruť II/1 - velitel
01.09.1926-DD.MM.1930 Válečná škola - profesor
15.08.1931-31.10.1932 Vojenské letecké učiliště - zástupce velitele
31.10.1932-DD.02.1933 Letecký pluk 1 - zástupce velitele
DD.02.1933-DD.03.1936 Letecký pluk 1 - velitel
00.04.1936-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Brně - velitel
24.09.1938-20.10.1938 II. armáda - velitel letectva
20.10.1938-31.07.1939 Velitelství zemského letectva v Brně - velitel
DD.08.1945-04.02.1946 Vojenská letecká akademie - velitel
04.02.1946-DD.MM.1948 vojenský a letecký přidělenec ve Velké Británii
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1918

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Pehr, Michal: Generál Jaroslav Plass, Historie a vojenství, 1 /2006, ISSN 0018-2583
URL : https://www.valka.cz/Plass-Jaroslav-t126645#454521Verze : 0
MOD