Main Menu
User Menu

VI. odbor (zdravotnický) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

VI Section (Medical Service) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
VI. odbor (zdravotnický) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
VI. odbor (zdravotnický) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.08.1946-19.02.1947 Škvařil, Josef (Plukovník)
19.02.1947-01.12.1949 Škvařil, Josef (Brigádní generál)
01.12.1949-15.08.1950 Škvařil, Josef (Divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/VI-odbor-zdravotnicky-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t123479#420676Verze : 2
MOD