Main Menu
User Menu

Velitelství zvláštních bojových prostředků hlavního štábu [1946-1950]

Special Combat Equipment Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství zvláštních bojových prostředků hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství zvláštních bojových prostředků hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství chemického vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1946-01.01.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1946-01.01.1950 Praha

Velitel:
Commander:
01.06.1946-DD.08.1949 Starkoč, Oskar (Brigádní generál)
DD.08.1949-01.01.1950 Jarolím, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.11.1947-18.10.1948 Jarolím, František (Podplukovník)
18.10.1948-DD.07.1949 Jarolím, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1946-01.10.1949 Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků
01.10.1949-01.01.1950 Prapor zvláštních bojových prostředků 103

Ručně vyplněné položky:
01.06.1946-01.01.1950
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zvlastnich-bojovych-prostredku-hlavniho-stabu-1946-1950-t123454#420629Verze : 0
MOD