Main Menu
User Menu
Reklama

Husum

Husum

     
Název:
Name:
Husum
Originální název:
Original Name:
Husum
Další názvy:
Other Names:
Hüsem
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Šlesvicko-Holštýnsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°28'59.99"N 09°03'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1864-DD.MM.RRRR
Řadový pěší pluk č. 72
72nd Line Infantry Regiment
08.04.1940-09.04.1940
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
01.09.1940-19.09.1940
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
12.07.1941-04.09.1941
1. letka Stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Fighter Wing
08.11.1941-14.11.1941
III. skupina Stíhací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Fighter Wing
06.01.1942-06.02.1942
7. letka Stíhací eskadry 1
7th Squadron of the 1st Fighter Wing
06.01.1942-06.02.1942
8. letka Stíhací eskadry 1
8th Squadron of the 1st Fighter Wing
06.01.1942-06.02.1942
9. letka Stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Fighter Wing
06.01.1942-06.02.1942
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of 1st Fighter Wing
06.02.1942-01.03.1942
III. skupina Stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Fighter Wing
27.02.1942-04.03.1942
10. letka Stíhací eskadry 1
10th Squadron of the 1st Fighter Wing
27.02.1942-04.03.1942
11. letka Stíhací eskadry 1
11th Squadron of the 1st Fighter Wing
27.02.1942-04.03.1942
12. letka Stíhací eskadry 1
12th Squadron of the 1st Fighter Wing
27.02.1942-04.03.1942
IV. skupina Stíhací eskadry 1
4th Group of the 1st Fighter Wing
27.02.1942-04.03.1942
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 4th Group of 1st Fighter Wing
DD.08.1942-DD.09.1942
3. letka Stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Fighter Wing
15.03.1943-01.04.1943
III. skupina Stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Fighter Wing
01.04.1943-29.02.1944
I. skupina Stíhací eskadry 11
1st Group of the 11th Fighter Wing
DD.10.1943-DD.03.1944
Stíhací eskadra 11
11th Fighter Wing
DD.10.1943-DD.03.1944
Štáb Stíhací eskadry 11
Staff of the 11th Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
1. letka Stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
2. letka Stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
3. letka Stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
4. letka Stíhací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
I. skupina Stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Fighter Wing
13.07.1944-DD.08.1944
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of 2nd Fighter Wing
DD.07.1944-DD.05.1945
Meteorologická průzkumná letka 1 Hlavního velitelství letectva
1st Weather Reconnaissance Squadron of the High Command of the Air Force
19.08.1944-13.10.1944
1. letka Stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Fighter Wing
19.08.1944-13.10.1944
2. letka Stíhací eskadry 1
2nd Squadron of the 1st Fighter Wing
19.08.1944-13.10.1944
3. letka Stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Fighter Wing
19.08.1944-13.10.1944
4. letka Stíhací eskadry 1
4th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.08.1944-13.10.1944
I. skupina Stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Fighter Wing
19.08.1944-13.10.1944
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Group of 1st Fighter Wing
DD.MM.1944-DD.07.1944
Meteorologická průzkumná letka 1 Hlavního velitele letectva
1st Weather Reconnaissance Squadron of the Commander-in-Chief of the Luftwaffe
DD.01.1945-DD.05.1945
7. letka Noční stíhací eskadry 1
7th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.01.1945-30.03.1945
8. letka Noční stíhací eskadry 1
8th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.01.1945-30.03.1945
9. letka Noční stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.05.1945
III. skupina Noční stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.05.1945
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of the 1st Night Fighter Wing
DD.02.1945-DD.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 400
2nd Group of the 400th Fighter Wing
DD.03.1945-DD.05.1945
4. letka Noční stíhací eskadry 1
4th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
Doplňovací stíhací eskadra 2
2nd Replacement Fighter Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Noční stíhací eskadra 1
1st Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.05.1945
Štáb Noční stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Night Fighter Wing
01.04.1945-DD.05.1945
1. letka Noční stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Night Fighter Wing
01.04.1945-DD.05.1945
I. skupina Noční stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Night Fighter Wing
01.04.1945-DD.05.1945
II. skupina Noční stíhací eskadry 1
2nd Group of the 1st Night Fighter Wing
01.04.1945-DD.05.1945
IV. skupina Noční stíhací eskadry 1
4th Group of the 1st Night Fighter Wing
DD.04.1945-DD.05.1945
10. letka Noční stíhací eskadry 1
10th Squadron of the 1st Night Fighter Wing
DD.04.1945-DD.05.1945
7. letka Stíhací eskadry 400
7th Squadron of the 400th Fighter Wing
DD.04.1945-08.05.1945
Noční bitevní skupina 1 (Sever)
1st Night Ground Attack Group (North)
02.05.1945-08.05.1945
5. letka Stíhací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
6. letka Stíhací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
7. letka Stíhací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
8. letka Stíhací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 26
2nd Group of the 26th Fighter Wing
02.05.1945-08.05.1945
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Fighter Wing
21.06.1945-11.07.1945
137. peruť RAF
No. 137 Squadron RAF
21.06.1945-13.07.1945
350. peruť RAF
No. 350 Squadron RAF
21.06.1945-11.07.1945
41. peruť RAF
No. 41 Squadron RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Granátnický pluk námořnictva 6
6th Naval Grenadier Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zvláštní ženijní pluk 164
Special Engineer Regiment 164
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Husum-t122841#418895Verze : 0
MOD
Reklama