Main Menu
User Menu

Rendsburg

Rendsburg

     
Název:
Name:
-
Originální název:
Original Name:
-
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Šlesvicko-Holštýnsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Hansen, Gottfried
* 08.11.1881 
Kieseritzky, Gustav
* 22.09.1893 
Brammer, Herbert
* 24.04.1914 
Brandt, Jürgen
* 02.09.1921 
- Hammon, Erich
† 30.05.1945
Bartels, Hans
† 31.07.1945
- John, Friedrich-Wilhelm
† 04.08.1982
Gersteuer, Günther
† 30.05.1995
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rendsburg-t122840#418894Verze : 0
MOD