Main Menu
User Menu

Pevnost Hradec Králové

Fortress Hradec Kralove / Festung Königsgratz

     
Název:
Name:
Pevnost Hradec Králové
Originální název:
Original Name:
Pevnost Hradec Králové
Další názvy:
Other Names:
c. a k. pevnostní město Hradec Králové
Obec:
Municipality:
Hradec Králové
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°12'36.31"N 15°49'56.38"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
bastionový komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
žádný
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
-
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1766
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1789
Výzbroj:
Armament:
240 děl
Posádka:
Crew:
3 600 mužů
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR žádné
Současný stav:
Current Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku (Praha 2001)
Iveta Pacholátková: Zánik královéhradecké pevnosti a její pozůstatky v současnosti (Hradec Králové 2009)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Hradec-Kralove-t121749#421545Verze : 0
MOD
Pevnost Hradec Králové
Fortress Hradec Kralove
Festungstadt KönigsgratzNa soutoku Labe s Orlicí, na návrší s bývalým slavníkovským hradištěm, založil roku 1225 Přemysl Otakar I. královské město Hradec Králové. Opevnění města tvořila cihlová hradba s hranolovými, dovnitř otevřenými věžemi. Za Václava II. byla před tuto hradbu předsunuta parkánová zeď s půlválcovými baštami. Za husitských válek v 15. století bylo městské opevnění zesíleno další hradbou, postavenou na úpatí návrší. V letech 1639-40, za třicetileté války, byl Hradec Králové v rukou Švédů, kteří zesílili vnější hradbu osmi zemními bastiony, jedním předsunutým ravelinem a dvěma hvězdicovými pevnůstkami v předpolí.


Po ztrátě Kladska a většiny Slezska, které po prohraných slezských válkách anektovalo Prusko, bylo nezbytné nahradit ztracené kladské a slezské pevnosti, chránící do té doby rakouskou severní hranici. Podle návrhu z roku 1763 měla být proto vybudována bastionová pevnost buď ve městě Hradci Králové, nebo v severněji položené vsi Ples u Jaroměře. Plány obou pevností byly zpracovány, realizován však byl pouze jeden z nich – roku 1766 byla zahájena stavba bastionové pevnosti Hradec Králové podle projektu, zpracovaného podplukovníkem inženýrem Václavem Pavlovským z Rosenfeldu a generálem Jakubem R. Spallartem.

Vnitřní obvod jejího opevnění tvořilo osm bastionů spojených kurtinami a chráněných buď přímo některou z řek, nebo příkopem. Střední linie obrany se skládala z osmi trojúhelníkových ravelinů a dvou lunet. Vnější linii tvořila jako obvykle krytá cesta za příkopem. Důležitým prvkem opevnění byl systém stavidel, umožňující zaplavit celé předpolí pevnosti vodou Labe a Orlice. Vstup do pevnosti umožňovaly tři brány (Pražská na západě, Slezská na východě, Moravská na jihu) a pět poteren. Vzhledem k přepokládanému zaplavení předpolí vedly cesty k branám po vyvýšených hrázích.

Veškeré fortifikační prvky byly vybudovány pouze v zemním provedení, teprve po roce 1779 bylo přikročeno k jejich cihelnému oplášťování a doplnění o další obranné objekty. Na čtyřech bastionech byly do roku 1789 postaveny kasematové kavalíry, obranu kryté cesty zesílily lunety, blokhausy a traverzy a do předpolí byly předsunuty tři samostatné lunety (flošny), umožňující mimo jiné i boční postřelování přístupových hrází.


Roku 1778 vypukla další válka s Pruskem (1778-1779), v jejímž průběhu se však pruská armáda k Hradci Králové vůbec nedostala, protože ji zastavila rakouská provizorní polní opevnění u Jaroměře (kde pak byla přece jenom postavena původně plánovaná pevnost Ples/Josefov). K jedinému bojovému využití pevnosti Hradec Králové tak došlo až roku 1866, kdy přes ni po prohrané bitvě u nedaleké Sadové ustupovala část poražených jednotek rakouské armády. Prusové, postupující dál na Prahu, ponechali před vědecky opevněným Hradcem Králové jediný krycí sbor, jehož aktivity se až do uzavření příměří omezily na pozorování a občasnou výměnu dělostřeleckých salv s pevnostními bateriemi.


Vzhledem k tomu, že průběh války v roce 1866 definitivně prokázal neužitečnost nákladných bastionových pevností ve věku početných masových armád, byla pevnost Hradec Králové císařským výnosem z 18. dubna 1884 zrušena a do 20. let 20. století byla její opevnění až na nepatrné zbytky zbořena.


Zdroje:
- Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku (Praha 2001)
- Iveta Pacholátková: Zánik královéhradecké pevnosti a její pozůstatky v současnosti (Hradec Králové 2009)
- fortifikace.bloguje.cz
Pevnost Hradec Králové - Opevnění Hradce Králové v letech 1639-40

Opevnění Hradce Králové v letech 1639-40
Pevnost Hradec Králové - Stavební plán pevnosti Hradec Králové z roku 1767

Stavební plán pevnosti Hradec Králové z roku 1767
Pevnost Hradec Králové - Demoliční plán pevnosti Hradec Králové z roku 1893

Demoliční plán pevnosti Hradec Králové z roku 1893
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Hradec-Kralove-t121749#416660Verze : 0
MOD