Main Menu
User Menu

Pauk, Maximilian

     
Příjmení:
Surname:
Pauk
Jméno:
Given Name:
Maximilian
Jméno v originále:
Original Name:
Maximilian Pauk
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.05.1874 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pauk-Maximilian-t110511#389303Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pauk
Jméno:
Given Name:
Maximilian
Jméno v originále:
Original Name:
Maximilian Pauk
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1887 Státní gymnasium, Jindřichův Hradec
DD.09.1887-DD.07.1892 Státní gymnasium, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1892-DD.08.1895 Vojenská technická akademie, Mödling
DD.10.1899-DD.10.1901 Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
DD.02.1911-DD.10.1911 Dělostřelecká střelecká škola, Hajmaskér
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1905 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
15.06.1919 plukovník generálního štábu
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
01.12.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1917-DD.07.1918 Velitel : Pluk polních kanónů č. 2
01.06.1920-DD.12.1920 Velitel : Velitelství dělostřelectva 9. divise
22.12.1920-27.10.1921 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
27.10.1921-10.11.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva západoslovenské skupiny
10.11.1921-16.12.1921 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
00.07.1923-DD.08.1923 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
16.12.1921-30.11.1923 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1892-DD.08.1895 vojenské studium, Mödling
DD.08.1895-DD.10.1899 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 22, Rokycany a Plzeň
DD.10.1899-DD.10.1901 vojenské studium, Wien
DD.10.1901-DD.05.1905 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 22, Plzeň
DD.05.1905-DD.09.1907 velitel dělostřelecké baterie Sborového dělostřeleckého pluku č. 6, Kassa
DD.09.1907-DD.06.1910 profesor Kadetní školy dělostřelectva, Traiskirchen
DD.06.1910-DD.02.1911 střelecký důstojník Polního dělostřeleckého pluku č. 27, Hradec Králové
DD.02.1911-DD.10.1911 vojenské studium, Hajmaskér
DD.10.1911-DD.04.1913 důstojník Vojenského technického výboru, Wien
DD.04.1913-DD.07.1914 důstojník velitelství Polní dělostřelecké brigády č. 38, Osijek
DD.07.1914-DD.01.1915 velitel oddílu Polního dělostřeleckého pluku č. 38, balkánské válčiště
DD.01.1915-DD.10.1915 velitel dělostřelectva Pěší divise č. 38, východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.04.1916 nemocniční ošetřování
DD.04.1916-DD.10.1917 náčelník štábu Velitelství dělostřelectva 7. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1917-DD.07.1918 velitel Polního dělostřeleckého pluku č. 2, východoevropské a italské válčiště
DD.07.1918-DD.11.1918 velitel dělostřelectva XI. sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.10.1919 inspektor dělostřelectva Zemského vojenského velitelství na Slovensku, Žilina
DD.10.1919-DD.07.1920 velitel Zemského dělostřeleckého inspektorátu pro Slovensko, Bratislava
DD.07.1920-DD.11.1923 velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko, Bratislava
DD.07.1923-DD.08.1923 zatímní velitel Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pauk-Maximilian-t110511#389304Verze : 1
MOD