Main Menu
User Menu

Střelecká brigáda (prince manžela vlastní) [1921-1958]

The Rifle Brigade (Prince Consort's Own)

     
Název:
Name:
Střelecká brigáda (prince manžela vlastní)
Originální název:
Original Name:
The Rifle Brigade (Prince Consort's Own)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Prince manžela vlastní (střelecká brigáda)
Datum zániku:
Disbanded:
07.11.1958
Nástupce:
Successor:
3. zelené kabáty, Střelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1946-DD.MM.1948 O skupina 4)
DD.MM.1948-07.11.1958 Brigáda zelených kabátu 4)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-26.05.1940 1. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.01.1921-30.05.1929 10. Londýnský pluk (Hackney) střelecké brigády
01.01.1921-DD.MM.1922 17. (hrabství Londýn) prapor Londýnského pluku (Poplarského a stepneyského střeleckého pluku)
01.01.1921-11.09.1948 2. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.01.1921-15.07.1922 3. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.01.1921-15.07.1922 4. prapor střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.01.1921-31.12.1921 8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)
DD.MM.1922-31.12.1926 17. Londýnský pluk (Poplarští a Stepneyští střelci)
31.12.1926-10.08.1937 17. londýnský pluk (Towerhamletský střelecký pluk)
01.08.1937-03.09.1939 Umělecký střelecký pluk Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
10.08.1937-15.01.1941 Londýnská střelecká brigáda Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
10.08.1937-31.03.1939 Towerhamletský střelecký pluk Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
31.03.1939-15.01.1941 1. prapor Towerhamletského střeleckého pluku Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
DD.10.1940-07.11.1958 1. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
15.01.1941-01.04.1947 7. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní) (Londýnská střelecká brigáda)
15.01.1941-01.04.1947 9. prapor Střelecké brigády (prince manžela vlastní) (Towerhamletský střelecký pluk)
01.04.1947-10.03.1955 656. lehký protiletadlový pluk R.A. (Střelecká brigáda)
01.04.1947-01.05.1960 Londýnská střelecká brigáda Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.04.1947-01.05.1960 Rangeři Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
01.10.1956-01.05.1961 Města Londýn dobrovolná jízda (Rough Riders) Střelecké brigády (prince manžela vlastní)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Londýnská střelecká brigáda / Rangeři

Ručně vyplněné položky:
01.01.1921-07.11.1958 Velenie
01.01.1921-26.05.1940 1. prapor
DD.10.1940-07.11.1958 1. prapor
01.01.1921-11.09.1948 2. prapor
01.01.1921-15.07.1922 3. prapor
01.01.1921-15.07.1922 4. prapor
01.01.1921-07.11.1958 Milície a zvláštne rezervy 1)
01.01.1921-07.11.1958 Teritoriálne a dobrovolnícke jednotky 2)
01.01.1921-07.11.1958 Dočasne vytvorené jednotky 3)
01.01.1921-07.11.1958 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
4) v Winchester
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm

URL : https://www.valka.cz/Strelecka-brigada-prince-manzela-vlastni-1921-1958-t120120#412392Verze : 0
MOD

1) Milície a zvláštne rezervy 1) Militia and Special Reserve Obdobie
5. prapor (Královnin osobní pluk Tower Hamletských milicií) 5th Battalion (The Queen's Own Regt of Tower Hamlets Militia) 1881-1953
6. prapor (Králův osobní pluk lehké pěchoty milicií) 6th Battalion (The King's Own Light Infantry Regt of Militia ) 1881-1953
7. prapor (Králův osobní pluk lehké pěchoty milicií) 7th Battalion (The King's Own Light Infantry Regt of Militia ) 1881-19533) Dočasné jednotky (počas WW2 vrátane záložných (zdvojených) jednotiek Territorial Army) 3) Temporary Units (Second World War, including T.A. duplicates) Obdobie
2. prapor Londýnské střelecké brigády 2nd Battalion, London Rifle Brigade 1939-1947
2. prapor Tover Hamletśtí střelci 2nd Battalion, Tower Hamlets Rifles 1939-1947
3. prapor Tover Hamletští střelci 3rd Battalion, Tower Hamlets Rifles 1940-1941
7. prapor 7th (Home Defence) Battalion 1939-1941
11. prapor 11th (Home Defence) Battalion 1941-1942
30. prapor 30th Battalion 1942-1943
70. (mladých vojáků?) prapor 70th (Young Soldier) Battalion 1940-1943
2. motorový výcvikový prapor 2nd Motor Training Battalion 1939-1944
zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL : https://www.valka.cz/Strelecka-brigada-prince-manzela-vlastni-1921-1958-t120120#412398Verze : 0
MOD
Pamätné akcie brigády na ktorých sa zúčastnila, respektíve niektoré z jej súčastí počas 2. sv. vojny• Calais 1940
• Villers Bocage
• Odon
• Bourguébus Ridge
• Mont Pincon
• Le Perier Ridge
• Falaise
• Antwerp
• Hechtel
• Nederrijn
• dolný Maas
• Roer
• Leese
• Aller
• Egyptská hranica 1940
• Beda Fomm
• Mersa el Brega
• Agedabia
• letisko Derna
• Tobruk 1941
• Sidi Rezegh 1941
• Chor es Sufan
• Saunnu
• Gazala
• Knightsbridge
• obrana Alemeinskej línie
• Ruweisat
• Alam el Halfa
• El Alamein
• Tebaga Gap
• Medjez el Bab
• Kassarine
• Thala
• Fondouk
• priesmyk Fondouk
• El Kourzia
• Djebel Kournine
• Tunis
• Hammam Lif
• Cardito
• Cassino II
• údolie Liri
• prechod cez Melfa
• Monte Rotondo
• Obsadenie Perugie
• Monte Malbe
• Arezzo
• Postup na Florenciu
• Gotická línia
• Orsara,
• Tossigniano
• Argenta Gap
• Fossa Sembalina

zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL : https://www.valka.cz/Strelecka-brigada-prince-manzela-vlastni-1921-1958-t120120#412401Verze : 0
MOD