Main Menu
User Menu

Prince manžela vlastní (střelecká brigáda) [1881-1921]

The Prince Consort's Own (Rifle Brigade)

     
Název:
Name:
Prince manžela vlastní (střelecká brigáda)
Originální název:
Original Name:
The Prince Consort's Own (Rifle Brigade)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1881
Předchůdce:
Predecessor:
Prince manžela vlastní střelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1921
Nástupce:
Successor:
Střelecká brigáda (prince manžela vlastní)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1881-DD.MM.1905 Střelecká náhrada 1)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.07.1881-01.01.1921 HRH Arthur William Patrick Albert, 1. Vojvoda Connaught a Strathearn (Field Marshal)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1881-01.04.1908 14. Middlesexský (Inns of Court) střelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-DD.12.1891 15. Middlesexský (celnic a doků) střelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-01.04.1908 16. Middlesexský (London Irish) střelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-DD.12.1891 18. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-DD.12.1891 19. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) střelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-01.01.1921 2. prapor Prince manžela vlastní (střelecké brigády)
01.07.1881-DD.12.1891 2. towerhamletský střelecký dobrovolnický sbor
01.07.1881-01.04.1908 20. Middlesexský (umělců) dobrovolnícky střelecký sbor
01.07.1881-DD.MM.1883 21. Middlesexský střelecký dobrovolnícký sbor (Finsburyjský střelecký dobrovolnícký sbor)
01.07.1881-DD.12.1891 24. Middlesexský štřelecký dobrovolnícky sbor
01.07.1881-01.01.1921 3. prapor Prince manžela vlastní (střelecké brigády)
01.07.1881-01.01.1921 4. prapor Prince manžela vlastní (střelecké brigády)
01.07.1881-31.07.1889 8. prapor Prince manžela vlastní (střelecké brigády)
DD.MM.1889-DD.12.1891 26. Middlesexský (cyklistický) střelecký dobrovolnícky sbor
DD.12.1891-01.04.1908 15. Middlesexský (celnic a doků) dobrovolnícky střelecký sbor
DD.12.1891-01.04.1908 18. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor
DD.12.1891-01.04.1908 19. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) dobrovolnícky střelecký sbor
DD.12.1891-01.04.1908 2. towerhamletský střelecký dobrovolnický sbor
DD.12.1891-01.04.1908 24. Middlesexský dobrovolnícky střelecký sbor
07.07.1916-07.02.1920 1/10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Hackney)
07.07.1916-07.02.1920 1/17. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Poplarští a Stepneyští střelci)
07.07.1916-31.08.1916 1/18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci)
07.07.1916-07.02.1920 1/25. (cyklistický) (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku
07.07.1916-07.02.1922 1/5. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (Londýnská střelecká brigáda)
07.07.1916-07.02.1920 1/8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)
07.07.1916-DD.MM.1922 28. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (umělecští střelci)
DD.MM.1916-DD.MM.1919 2/25. cyklistický prapor Londýnského pluku
DD.MM.1916-DD.MM.1918 2/8. (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
DD.MM.1916-DD.MM.1916 25. (rezervní) cyklistický prapor Londýnského pluku
DD.MM.1916-DD.MM.1919 8. (rezervní) (města Londýn) prapor Londýnského pluku (poštovní střelci)
07.02.1920-01.01.1921 10. Londýnský pluk (Hackney) střelecké brigády
07.02.1920-01.01.1921 17. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Poplarští a Stepneyští střelci)
07.02.1920-01.01.1921 8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců)

Ručně vyplněné položky:
01.07.1881-01.01.1921 Velenie
01.07.1881-01.01.1921 1. prapor
01.07.1881-01.01.1921 2. prapor
01.07.1881-01.01.1921 3. prapor
01.07.1881-01.01.1921 4. prapor
DD.MM.1899-DD.MM.1900 Zmiešaný strelecký prapor
01.07.1881-01.01.1921 Milície a zvláštne rezervy 2)
01.07.1881-01.01.1921 Teritoriálne a dobrovolnícke jednotky 3)
01.07.1881-01.01.1921 Dočasne vytvorené jednotky 4)
DD.MM.1904-DD.MM.1906 1. (osobní Vévody z Norfolku) prapor kadetů
01.07.1881-01.01.1921 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) v Winchester
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Prince-manzela-vlastni-strelecka-brigada-1881-1921-t120072#412171Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/The-Prince-Consort-s-Own-Rifle-Brigade-t120072#412171Version : 0
MOD

2) Milície a zvláštne rezervy 2) Militia and Special Reserve Obdobie
5. prapor (Královnin osobní pluk Tower Hamletských milicií) 5th Battalion (The Queen's Own Regt of Tower Hamlets Militia) 1881-1953
6. prapor (Princův z Walesu osobní Královský pluk Londýnské lehké pěchoty) 6th Battalion (The Prince of Wales's Royal Regiment of Longford Light Infantry) 1881-1899
6. prapor (Královské Longfordské a Westmeathské milice) 6th Battalion (Royal Longford and Westmeath Militia) 1899-1908
6. prapor (Králův osobní pluk lehké pěchoty milicií) 6th Battalion (The King's Own Light Infantry Regt of Militia ) 1881-1953
7. prapor (Králův osobní pluk lehké pěchoty milicií) 7th Battalion (The King's Own Light Infantry Regt of Militia ) 1881-1953
8. prapor (Leitrimský střelecký pluk milicií) 8th Battalion (Leitrim Rifles Regiment of Militia) 1881-1889
9. prapor (Westmeathský střelecký pluk milicií) 9th Battalion (Westmeath Rifles Regiment of Militia) 1881-1899
3) Teritoriálne a dobrovolnícke jednotky 3) Territorials and Volunteers Obdobie
1. dobrovolnícky prapor 7. Middlesexský (London Scottish) střelecký dobrovolnícky sbor 7th Middlesex (London Scottish) Rifle Volunteer Corps 1881-1908
2. dobrovolnícky prapor 14. Middlesexský (Inns of Court) střelecký dobrovolnícky sbor 14th Middlesex (Inns of Court) Rifle Volunteer Corps 1881-1908
3. dobrovolnícky prapor 15. Middlesexský (celnic a doků) střelecký dobrovolnícky sbor 15th Middlesex (The Customs and Docks) Rifle Volunteer Corps 1881-1891
3. dobrovolnícky prapor 15. Middlesexský (celnic a doků) dobrovolnícky střelecký sbor 15th Middlesex (The Customs and the Docks) Volunteer Rifle Corps 1891-1908
4. dobrovolnícky prapor 16. Middlesexský (London Irish) střelecký dobrovolnícky sbor 16th Middlesex (London Irish) Volunteer Rifle Corps 1881-1892
3. dobrovolnícky prapor 16. Middlesexský (London Irish) střelecký dobrovolnícky sbor 16th Middlesex (London Irish) Volunteer Rifle Corps 1892-1908
5. dobrovolnícky prapor 18. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor 18th Middlesex Volunteer Rifle Corps 1881-1892
6. dobrovolnícky prapor 19. Middlesexský (St. Gilesův a St. Georgeův, Bloomsburyjský) střelecký dobrovolnícky sbor 19th Middlesex (St. Giles's and St. George's, Bloomsbury) Rifle Volunteer Corps 1881-1908
7. dobrovolnícky prapor 20. Middlesexský (umělců) střelecký dobrovolnícky sbor 20th Middlesex (Artists') Rifle Volunteer Corps 1881-1892
6. dobrovolnícky prapor 20. Middlesexský (umělců) střelecký dobrovolnícky sbor 20th Middlesex (Artists') Rifle Volunteer Corps 1892-1908
?. dobrovolnícky prapor 21. Middlesexský (Finsburyjský) střelecký dobrovolnícky sbor 21st Middlesex (Finsbury) Volunteer Rifle Corps 1881-1883
8. dobrovolnícky prapor 24. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor 24th Middlesex Rifle Volunteer Corps 1881-1892
9. dobrovolnícky prapor 1. Tower Hamletský střelecký dobrovolnícky sbor 1st Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps 1881-1892
10. dobrovolnícky prapor 2. Tower Hamletský střelecký dobrovolnícky sbor 2nd Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps 1881-1892
4. dobrovolnícky prapor 18. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor 18th Middlesex Volunteer Rifle Corps 1892-1908
7. dobrovolnícky prapor 24. Middlesexský střelecký dobrovolnícky sbor 24th Middlesex Volunteer Rifle Corps 1892-1908
8. dobrovolnícky prapor 1. Tower Hamletský střelecký dobrovolnícky sbor 1st Tower Hamlets Volunteer Rifle Corps 1892-1904
9. dobrovolnícky prapor 2. Tower Hamletský střelecký dobrovolnícky sbor 2nd Tower Hamlets Volunteer Rifle Corps 1892-1908
? 5. pluk města Londýn (Londýnské střelecké brigády) 5th City of London Regiment (London Rifle Brigade) 1916-1937
? 8. prapor (města Londýn) Londýnského pluku (poštovních střelců) 8th (City of London) Battalion, The London Regiment (Post Office Rifles) 1916-1921
? 1/10. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Hackney) 1/10th (County of London) Battalion of The London Regiment (Hackney) 1915-1920
? 10. Londýnský pluk (Hackney) 10th London Regiment (Hackney) 1920-1929
? 17. Londýnský pluk (Tower Hamletští střelci) 17th London Regiment (Tower Hamlets Rifles) 1916-1937
? 26. Middlesexský (cyklistický) střelecký dobrovolnícky sbor 26th Middlesex (Cyclist) Rifle Volunteer Corps 1889-1891
? 25. cyklistický prapor (Londýnského hrabství) Londýnského pluku 25th (County of London) (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1920
? 28. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (umělecští střelci) 28th (County of London) Battalion of The London Regiment (Artists Rifles) 1916-1922
? 1/18. (Londýnského hrabství) prapor Londýnského pluku (Londýnští Irští střelci) 1/18th (County of London) Battalion of The London Regiment (London Irish Rifles) 1916-1916
4) Dočasné jednotky (počas WW1 vrátane záložných (zdvojených) jednotiek Territorial Army) 4) Temporary Units (First World War, including T.A. duplicates) Obdobie
2/5. prapor (města Londýn), Londýnského pluku 2/5th (City of London) Battalion, The London Regiment 1916-1918
5. rezervný prapor (města Londýn), Londýnského pluku 5th (Reserve) (City of London) Battalion, The London Regiment 1916-1919
2/8. prapor (města Londýn) 2/8th (City of London) Battalion 1916-1918
8. rezervný prapor (města Londýn) 8th (Reserve) (City of London) Battalion 1916-1919
2/10. prapor (Londýnského hrabství), Londýnského pluku 2/10th (County of London) Battalion, The London Regiment 1916-1919
10. rezervný prapor (města Londýn), Londýnského pluku 10th (Reserve) (City of London) Battalion, The London Regiment 1916-1919
2/17. prapor (Londýnského hrabství) 2/17th (County of London) Battalion 1916-1919
17. rezrvní prapor (Londýnského hrabství) 17th (Reserve) (County of London) Battalion 1916-1916
2/25. cyklistický prapor Londýnského pluku 2/25th (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1919
25. rezervní cyklistický prapor Londýnského pluku 25th (Reserve) (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1916
7. služební ? prapor 7th (Service) Battalion 1914-1918
8. služební ? prapor 8th (Service) Battalion 1914-1918
9. služební ? prapor 9th (Service) Battalion 1914-1918
10. služební ? prapor 10th (Service) Battalion 1914-1918
11. služební ? prapor 11th (Service) Battalion 1914-1919
12. služební ? prapor 12th (Service) Battalion 1914-1919
13. služební ? prapor 13th (Service) Battalion 1914-1919
14. rezervní prapor 14th (Reserve) Battalion 1914-1919
15. rezervní prapor 15th (Reserve) Battalion 1914-1919
16. (St. Pancras) prapor 16th (St. Pancras) Battalion 1915-1919
17. rezervní prapor 17th (Reserve) Battalion 1915-1919
18. (London) prapor 18th (London) Battalion 1915-1920
19. (západní) prapor 18th (Western) Battalion 1915-1919
20. (severní) prapor 20th (Northern) Battalion 1915-1919
21. (Midlandský) prapor 21st (Midland) Battalion 1915-1920
22. (Wessexský a Welský) prapor 22nd (Wessex and Welsh) Battalion 1915-1919
23. (Severozápadní) prapor 23rd (North Western) Battalion 1915-1920
24. (domácich hrabství?) prapor 24th (Home Counties) Battalion 1915-1920
2/25. (Londýnského hrabství) cyklistický prapor, Londýnského pluku 2/25th (County of London) (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1919
3/25. (Londýnského hrabství) cyklistický prapor, Londýnského pluku 3/25th (County of London) (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1916
25. rezervní posádkový prapor 25th (Reserve) Garrison Battalion 1915-1916
26. rezervní posádkový prapor 26th (Reserve) Garrison Battalion 1915-1916
33. (Londýnského hrabství) cyklistický prapor, Londýnského pluku 33rd (County of London) (Cyclist) Battalion, The London Regiment 1916-1916
51. služební ? prapor 51st (Service) Battalion 1917-1920
52. služební ? prapor 52nd (Service) Battalion 1917-1920
53. služební ? prapor 53rd (Service) Battalion 1917-1920
zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Prince-manzela-vlastni-strelecka-brigada-1881-1921-t120072#412176Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/The-Prince-Consort-s-Own-Rifle-Brigade-t120072#412176Version : 0
MOD
Pamätné akcie brigády na ktorých sa zúčastnila, respektíve niektoré z jej súčastí počas 1. sv. vojny


• Le Cateau
• ústup z Mons
• Marne 1914
• Aisne 1914, 1918
• Armentières 1914
• Neuve Chapelle
• Ypres 1915, 1917
• Gravenstafel
• St. Julien
• Frezenberg
• Bellewaarde
• Aubers
• Hooge 1915
• Somme 1916, 1918
• Albert 1916, 1918
• Bazentin
• Delvilleský les
• Guillemont
• Flers-Courcelette
• Morval
• Le Transloy
• Ancre výšiny
• Ancre 1916, 1918
• Arras 1917, 1918
• Vimy 1917
• Scarpe 1917, 1918
• Arleux
• Messines 1917
• Pilckem
• Langemarck 1917
• Meninská cesta
• Polygon Wood
• Broodseinde
• Poelcappelle
• Passchendaele
• Cambrai 1917, 1918
• St. Quentin
• Rosières
• Avre
• Villers Bretonneux
• Lys
• Hazebrouck
• Béthune
• Drocourt-Quéant
• Hindenburgova línia
• Havrincourt
• Canal du Nord
• Selle
• Valenciennes
• Sambre
• Macedonia 1915-18

zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Prince-manzela-vlastni-strelecka-brigada-1881-1921-t120072#412400Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/The-Prince-Consort-s-Own-Rifle-Brigade-t120072#412400Version : 0
MOD