Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Váňa
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Váňa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.04.1940 Veľký Ďur /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.05.2016 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
vojenský a letecký pridelenec v Českej republike (1993-1997)
poradca štátneho tajomníka ministerstva obrany (1997-1998)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
forum.valka.cz
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vana-Jan-t119874#411525Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Váňa
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Váňa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1961 Letecké učilište, Košice
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1976-DD.MM.1978 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1961 poručík
01.10.1964 nadporučík
01.08.1967 kapitán
01.05.1972 major
01.11.1975 podplukovník
01.10.1978 plukovník
01.10.1983 generálmajor
20.08.1998 generálporučík
31.12.1998 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1974-DD.MM.1976 Velitel : 6. stíhací bombardovací letecký pluk
DD.MM.1978-DD.MM.1983 Velitel : 34. stíhací bombardovací letecká divize
DD.MM.1986-DD.01.1990 Náčelník štábu : 10. letecká armáda
DD.MM.1986-DD.01.1990 Velitel : Štáb 10. letecké armády
DD.01.1990-01.10.1991 Velitel : 10. letecká armáda
01.10.1991-31.12.1992 Velitel : 1. smíšený letecký sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR pilot, 17. stíhací letecký pluk / 2. stíhací bombardovací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.1974 zástupca veliteľa 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku
DD.MM.1974-DD.MM.1976 veliteľ 6. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku
DD.MM.1978-DD.MM.1983 veliteľ 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie
DD.MM.1983-DD.MM.1986 zástupca veliteľa 10. leteckej armády
DD.MM.1986-DD.MM.1990 náčelník štábu 10. leteckej armády
DD.01.1990-DD.MM.1992 veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru
DD.MM.1993-DD.MM.1997 vojenský a letecký pridelenec v Českej republike
DD.MM.1997-DD.MM.1998 poradca štátneho tajomníka ministerstva obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1972

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1975

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1979

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1987

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forum.valka.cz
vojenstvi.cz
www.nrsr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vana-Jan-t119874#411527Verze : 1
MOD
Generálporučík v.v. Ing. Ján Váňa zomrel 24.05.2016 v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka bola v sobotu 28.05.2016 o 11:30 hod. v Bratislavskom krematóriu.Zdroj: www.bezpzlozky.eu
URL : https://www.valka.cz/Vana-Jan-t119874#553676Verze : 0
MOD