Main Menu
User Menu
Reklama

Československé stíhací křídlo [1942-1945]

Czechoslovak Fighter Wing

     
Název:
Name:
Československé stíhací křídlo
Originální název:
Original Name:
Československé stíhací křídlo
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
03.05.1942-DD.06.1943 Clyst Honiton, RAF Exeter

Velitel:
Commander:
03.05.1942-23.06.1942 Vašátko, Alois (Wing Commander)
26.06.1942-31.03.1943 Mrázek, Karel (Wing Commander)
31.03.1943-01.02.1944 Doležal, František (Wing Commander)
01.02.1944-15.11.1944 Vybíral, Tomáš (Wing Commander)
15.11.1944-DD.MM.1945 Hlaďo, Jaroslav (Wing Commander)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.05.1942-07.06.1942 154. peruť RAF

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1942-DD.MM.1945 310. československá stíhací peruť
DD.MM.1942-DD.MM.1945 312. československá stíhací peruť
DD.MM.1942-DD.MM.1945 313. československá stíhací peruť
DD.MM.1942-DD.MM.1942 154. stíhací peruť
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cz-raf.hyperlink.cz/Units/cz_wing.html
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenske-stihaci-kridlo-1942-1945-t119864#411484Verze : 0
MOD
Vyšší československá stíhací jednotka ve Velké Británii vznikla 3. června 1942 na základně Exeter v rámci 10. skupiny RAF. Hlavním úkolem byly doprovody bombardovacích letounů nad Francii. Později jednotka působila na základně Ibsley, kde se začátkem roku 1944 stala součástí 2nd TAF a začala podporovat přípravy i samotné vylodění spojeneckých vojsk do Francie. V červenci 1944 stažena k protivzdušné obraně a až do konce války prováděla především doprovody těžkých bombardérů nad Německo a okupovanou Evropu. Po válce se v srpnu 1945 vrací do Československa.

V rámci RAF (britského Královského letectva) působila pod názvy Exeter (Czechoslovak) Wing, Ibsley (Czechoslovak) Wing, No. 134 (Czechoslovak) Wing, Bradwel Bay Wing a Manston Wing.

zdroj:
https://cz-raf.hyperlink.cz/Units/cz_wing.html
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenske-stihaci-kridlo-1942-1945-t119864#454357Verze : 1
MOD