Main Menu
User Menu
Reklama

Hlaďo, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Hlaďo
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Hlaďo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.05.1911 Nový Jičín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.01.1990 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ, 312. peruť
veliteľ, československé stíhacie krídlo
veliteľ, 2. letecký zbor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
V meziválečném období reprezentant Československa v leteckých soutěžích.
Související články:
Related Articles:

Svědectví Jaroslava Hlaďa

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔01.02.2013

„K anglické operační jednotce přidělen jsem byl dne 19. ledna 1943, létal jsem rád a zuřivě, takže jsem do konce války, co do počtu akcí nad nepřítelem, zabral prvenství před starými leteckými příslušníky. V Anglii svoji leteckou horlivostí a odmítáním zařazení podle československého leteckého inspektorátu, jsem se znepřátelil s náčelníkem inspektorátu, majorem Schejbalem, který na schůzce starších velitelů se vyslovil, že nikdy žádné velení u československé jednotky nemohu dostat. Později však, když morálka u československé jednotky byla špatná, a letci se příliš často vraceli z operací pro ,defektní chod motoru‘, byl jsem přesto pověřen velením letky a později celé skupiny.“
Plukovník letectva Jaroslav Hlaďo, 12. května 1950

Zobrazit celý článek
Zdroje:
Sources:
http://www.praha14.cz/MC/letci/hlado.html
aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Hlado-Jaroslav-t84752#335468Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hlaďo
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Hlaďo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1931 Reálné gymnázium, Nový Jičín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Vojenská akademie Klementa Gottwalda, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1934 poručík
01.08.1937 nadporučík
28.10.1941 kapitán (zpětně k 15.04.1940)
01.05.1943 štábní kapitán
07.03.1945 major
01.08.1945 podplukovník
01.03.1946 plukovník
01.01.1991 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1937-25.09.1938 Velitel : Letka 42
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Letka 42
15.05.1944-15.11.1944 Velitel : 312. peruť RAF
15.11.1944-DD.MM.1945 Velitel : Československé stíhací křídlo
28.10.1945-01.03.1946 Velitel : 2. letecká divise
01.03.1946-01.03.1948 Velitel : 2. letecká divise
25.02.1948-01.02.1949 Velitel : II. letecký sbor
01.07.1948-15.02.1949 Velitel : 2. letecká divise

Ručně vyplněné položky:
16.08.1935-01.10.1935 Letka 3
01.10.1935-DD.MM.1936 Letka 61
15.09.1936-31.08.1937 Letka 41
31.08.1937-DD.MM.1939 Letka 42
15.10.1941-DD.MM.1942 Čs. vojenská mise, Moskva
19.01.1943-04.03.1943 131. peruť RAF
04.03.1943-12.05.1943 122. peruť RAF
12.05.1943-15.11.1943 222. peruť RAF
29.04.1944-15.11.1944 312. peruť RAF
15.11.1944-DD.MM.1945 Čs. stíhací křídlo
28.10.1945-28.02.1948 2. letecká divise
28.02.1948-01.07.1948 II. letecký sbor
01.07.1948-31.01.1949 2. letecká divise
01.02.1949-DD.MM.RRRR Vysoké vojenské učiliště, Praha
DD.MM.RRRR-31.03.1971 Ministerstvo národní obrany
Vyznamenání:
Awards:

23.09.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

25.10.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1943

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

20.01.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky VB a SSSR / with Great Britain and USSR clasps

31.10.1944

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

09.04.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

09.04.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

09.04.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

07.06.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

29.08.1945

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

31.08.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

05.10.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

29.28.1945

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

27.04.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1947

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

01.08.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

Poznámka:
Note:
ev. číslo v RAF - 125414
hodnost v RAF - Wing Commander


27.08.1940 - odchod do exilu
Zdroje:
Sources:
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 6. část, Svět křídel, Cheb 2005, ISBN 80-86808-18-1
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
aces.safarikovi.org
http://www.army.cz/acr/raf/seznam/h.htm
URL : https://www.valka.cz/Hlado-Jaroslav-t84752#432118Verze : 0
MOD
i.m. Generálmajor / Wing Commander Ing. Jaroslav Hlaďo, OBE, DSO, DFC* 08.05.1913 v Novém Jičíně
† 21.01.1990 v Praze
Stručný průběh vojenské služby


1931 – 32 – absolvuje presenční vojenskou službu
1934 – absolvuje letecké oddělení VA v Hranicích a v Prostějově
01. 07. 1934 – přidělen v hodnosti poručíka k LP 1 TGM v Praze
15.0 9. 1936 – pilot Letky 41 u LP 4 v Hradci. Králové
VII. /1937 – účastník IV. leteckého meetingu v Curychu, zde získal 1x 4. a 2x 2. místa, 21.8.1937 povýšen na nadporučíka, ustanoven velitelem vznikající Letky 42
04. 04. 1939 – civilní zalétávací pilot firmy Avia, spolupracuje s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa
27. 08. 1940 – po prozrazení odbojových aktivit ulétá s letounem Avia B-534.124 z Kunovic do SSSR, kde je internován
1941 – spolupracuje s NKVD jako zpravodajský odborník při výcviku sovětských paravýsadků, člen zvláštní letky NKVD, (nalétal 75 hodin)

15.10. 1941 – přidělen k Čs. vojenské misi v SSSR, povýšen na kapitána, pověřen funkcí styčného důstojníka
28.10. 1941 - povýšen na kapitána
III. – IV./ 1942 – přes Murmansk a Island odjíždí "Severní cestou" námořním konvojem do Velké Británie, oba křižníky (Edinburg a Trinidad), byly potopeny - první byl 30. dubna 1942 torpédován ponorkou, druhý byl 15. května 1942 zasažen leteckou pumou on měl štěstí a přežil
29.05.1942 prezentován u Náhradního tělesa čs. armády ve Velké Británii a byl přidělen k čs. leteckému depu. 09.07.1942 byl přijat do RAF VR v hodnosti Pilot Officer (P/O) 09.01.1943 byl povýšen na Flying Officera (F/O)
29.01.1943 – započal I. operační turnus u 131., 122. a 222. stíhací peruti RAF
01.05.1943 – povýšen na štábního kapitána
X./ 1943 – ukončil I. operační turnus s náletem 204,5 operačních hodin
29. 11.1943 – přemístěn k Inspektorátu čs. letectva a přidělen do funkce styčného důstojníka u 11. skupiny ADGB. Současně mu byla přiznána hodnost Acting Squadron Leader (S/Ldr). Funkci styčného důstojníka konal až do 28. dubna 1944, kdy se opět vrátil do aktivní bojové služby.


15.05.1944 – jmenován velitelem 312. stíhací peruti, započal II. operační turnus
X./ 1944 – ukončil II. operační turnus s náletem 197 operačních hodin
01.11. 1944 – povýšen do hodnosti major
15.11.1944 – ustanoven velitel čs. leteckého křídla (tvořily ho 310., 312. a 313. stíhací peruť) a byla mu přiznána hodnost Wing Commander (W/Cdr). Do akcí vodil čs. stíhače až do konce války. Ve III. operačního turnusu nalétal 116 operačních hodin.
V srpnu 1945 přiletěl v čele čs. stíhací skupiny do Prahy – Ruzyně


01.08.1945 – povýšen (zpětně) do hodnosti podplukovník letectva,
28.10.1945 – ustanoven velitelem 2. letecké divize v Č. Budějovicích
01.03.1946 – povýšen do hodnosti plukovník letectva
29.02.1948 – ustanoven velitelem II. leteckého sboru (II. LS ), po jeho zrušení opět velel 2. ld v Č. Budějovicích
29.01.1949 – přemístěn k VVU do Prahy, těžce onemocněl, postižen zákazem létání, nicméně nepropuštěn a více nepersekuován. Postupně náčelník katedry VVU v Praze, funkcionář MNO, starší důstojník pro letecké zahraniční kursy
X. /1965 – III./1967 – působí v Indonésii; III./ 1967 – I./ 1971 – působí v Ugandě
Měl zaražen hodnostní postup (návrh na povýšení do generálské hodnosti za jeho života několikrát neprošel), obdržel medaili “Za zásluhy o obranu vlasti“ (1955) a vyznamenání “Řád Rudé hvězdy“ (1959) a v r. 1969 titul “ Zasloužilý vojenský letec ČSSR“.
31.03. 1971 – přeložen do zálohy
1974 – 1985 pracoval jako průvodce anglicky a rusky mluvících turistů v Praze. Do penze odešel definitivně ve svých 72 letech.
21.01. 1990 – umírá v Praze
01.01. 1991 – povýšen do hodnosti generálmajor in memorianVyznamenání za válečné zásluhy:
- 6x Čs. válečný kříž 1939 (1943, 1943, 1944, 1945, 1945),
- 2x Čs. medaile “Za chrabrost před nepřítelem“;
- Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem “SSSR – VB“,
- Čs. medaile “Za zásluhy I. st.“;
- Distinguished Flying Gross (DFC – 1943),
- Distinguished Service Order (DSO – 1944),
- Officer of the Order of the British Empire (OBE – 1947),
- The 1939 – 1945 Star P.O.R. (1943),
- Air Crew Europe Star (1945),
- Victory Medal (1945),
- Croix de Guerre avec Palm (1945),
- Légion d´Honneur au grade Commandeur (1945),
- sovětské medaile “Za pobědu nad Germanijej“(1946),
- jugoslávský “Orděn zaslugy za narod II. rada“(1948).
- 28. 10. 1946 “ Junácký kříž II. stupně“.
Zdroj:
VÚA - Kvalifikační listina
SELNER, Jaroslav: Velitel wingu, (X-Egem, 1995)
Hlaďo, Jaroslav - Foto z vlastní sbírky - poskytl mi ji p. gen. Peřina při jeho návštěvě Přerova  Janouškovi

Foto z vlastní sbírky - poskytl mi ji p. gen. Peřina při jeho návštěvě Přerova Janouškovi
Hlaďo, Jaroslav - por. Jaroslav Hľaďo -
Foto z vlastní sbírky

por. Jaroslav Hľaďo -
Foto z vlastní sbírky

URL : https://www.valka.cz/Hlado-Jaroslav-t84752#312267Verze : 0
Fotografie


Zdroj:
www.312raf.com

URL : https://www.valka.cz/Hlado-Jaroslav-t84752#312268Verze : 0