Main Menu
User Menu

Velitelství pěchoty 1. československé divise [1940-1940]

1st Czechoslovak Division Infantry Command

     
Název:
Name:
Velitelství pěchoty 1. československé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství pěchoty 1. československé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1940-DD.07.1940 1. československá divise
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
DD.06.1940-DD.07.1940 Čihák Jaroslav (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1940-14.08.1940 1. čs. pěší pluk
15.01.1940-14.08.1940 2. čs. pěší pluk
15.01.1940-14.08.1940 3. čs. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pechoty-1-ceskoslovenske-divise-1940-1940-t119862#411481Verze : 1
MOD