Main Menu
User Menu

Podhora Ján

     
Příjmení:
Surname:
Podhora
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Podhora
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.10.1948 Valea Ungurului (dnes Cozma) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 81. železničnej brigády (1992-1998)
veliteľ Železničného vojska (1999-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.sme.sk
www.utc.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Podhora-Jan-t119667#410736Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Podhora
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Podhora
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1967 Ženijné technické učilište, Bratislava
DD.MM.RRRR-DD.MM.1970 Vojenské železničné učilište, Valašské Meziříčí
DD.09.1976-DD.MM.1980 Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov, Žilina
DD.MM.RRRR-DD.MM.1990 Vojenská akadémia tyla a dopravy, Leningrad
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1970 poručík
01.08.1974 nadporučík
01.05.1979 kapitán
01.05.1982 major
01.05.1986 podplukovník
01.05.1997 plukovník
01.09.2000 generálmajor
01.01.2003 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1983-01.05.1986 Velitel : 19. železniční mostní prapor
01.05.1986-DD.MM.1987 Velitel : 19. železniční mostní prapor
08.12.1992-31.12.1992 Velitel : 81. železniční brigáda
01.01.1993-DD.MM.1994 Velitel : 81. železniční brigáda
DD.MM.1995-01.05.1997 Velitel : 81. železniční brigáda
01.05.1997-01.01.1999 Velitel : 81. železniční brigáda
01.01.1999-01.09.2000 Velitel : Velitelstvi železničního vojska
01.09.2000-01.07.2002 Velitel : Velitelstvi železničního vojska

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1970-DD.MM.1976 veliteľ čaty / roty, 19. železničný mostový prápor
DD.08.1980-DD.MM.1983 zástupca veliteľa 19. železničného mostového práporu
DD.09.1983-DD.MM.1987 veliteľ 19. železničného mostového práporu
14.08.1987-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 11. železničnej brigády
DD.12.1991-DD.MM.1992 poverený veliteľ Vojenskej strednej školy dopravnej, Valašské Meziříčí
08.12.1992-DD.MM.1994 veliteľ 81. železničnej brigády / 81. železničnej brigády
DD.MM.1994-DD.MM.1995 nasadený v operácii UNPROFOR
DD.MM.1995-31.12.1998 veliteľ 81. železničnej brigády
01.01.1999-31.12.2002 veliteľ Železničného vojska
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1979

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1984

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1995

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 1. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 1st Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 1. stupeň
-

OSN / UNO DD.MM.1995

Medaile OSN - UNPROFOR
Medal UN - UNPROFOR
Medaile OSN - UN
-

DD.MM.2001

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.2002

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2002

Pamětní medaile M. R. Štefánika - I. stupně
M. R. Štefánik Commemorative Medal - gold
Pamätná medaila M. R. Štefánika - zlatá
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Podhora-Jan-t119667#470825Verze : 1
MOD