Main Menu
User Menu

11. železniční brigáda [1955-1992]

11th Railway Brigade

     
Název:
Name
11. železniční brigáda
Originální název:
Original Name:
11. železniční brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
1. železniční pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
81. železniční brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1956 Velitelství železničního vojska
01.10.1956-01.01.1969 Hlavní správa železničního vojska
01.01.1969-31.10.1992 Velitelství železničního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-09.07.1958 Pardubice, kasárny /
09.07.1958-15.08.1975 Žilina, kasárny /
15.08.1975-31.10.1992 Valašské Meziříčí, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1955-DD.MM.RRRR , ( )
DD.MM.1962-DD.MM.1970 Špičák, Zdeněk (Plukovník)
DD.MM.1970-DD.MM.1973 -, - ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1979 Doležel, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1955-01.10.1959 11. železniční provozní rota
01.11.1955-01.11.1992 12. železniční stavební prapor
01.11.1955-01.09.1961 15. železniční mostní prapor
01.11.1955-01.09.1965 8. železniční stavební prapor
01.10.1956-01.10.1958 16. rota obnovy železničního traťového spojení
01.10.1956-01.10.1958 17. rota mechanizace železničních prací
01.10.1958-01.09.1962 16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků
01.10.1958-01.09.1962 17. prapor mechanizace železničních prací
01.09.1959-01.09.1962 18. materiálně technická základna
01.10.1959-01.11.1987 10. železniční stavební prapor
01.11.1959-01.09.1962 19. železniční mostní prapor
01.10.1960-01.09.1962 11. velitelsko štábní prapor
01.09.1961-01.09.1965 15. železniční těžký mostní prapor
01.09.1962-01.09.1967 11. velitelský prapor
01.09.1962-01.11.1987 16. železniční sdělovací prapor
01.09.1962-01.09.1969 17. železniční strojní prapor
01.09.1962-01.09.1966 18. brigádní zásobovací základna
01.09.1962-01.09.1965 19. železniční výcvikový prapor
01.09.1965-31.10.1992 19. železniční mostní prapor
01.09.1966-31.10.1992 14. železniční mostní prapor
01.09.1967-01.11.1987 11. provozní prapor
01.09.1969-31.10.1992 17. železniční stavební prapor
01.09.1987-01.01.1990 1. železniční oznamovací rota
01.11.1987-31.10.1992 11. železniční stavební prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1991-31.10.1992 Bachmačská železniční brigáda
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1955 Řád rudého praporu práce
05.04.1966 Řád práce
Poznámka:
Note:
01.11.1955-09.07.1958 VÚ 9444 Pardubice
09.07.1958-15.08.1975 VÚ 9444 Žilina
15.08.1975-31.10.1992 VÚ 9444 Valašské Meziříčí
Zdroje:
Sources:
www.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/11-zeleznicni-brigada-1955-1992-t59217#407273Verze : 0
MOD