Main Menu
User Menu

Svatý Tomáš, Kasárny

Svatý Tomáš, Barracks

     
Název:
Name:
Svatý Tomáš, Kasárny
Originální název:
Original Name:
Kasárny Přední Výtoň
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Přední Výtoň
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°38'34.827"N, 14°5'54.678"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (53. radiotechnický prapor),
URL : https://www.valka.cz/Svaty-Tomas-Kasarny-t119170#455024Verze : 0
MOD
Svatý Tomáš, kasárny:
Loc: 48°38'34.827"N, 14°5'54.678"EZdroj: www.mapy.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Svaty-Tomas-Kasarny-t119170#409586Verze : 0