Main Menu
User Menu

Salaganič, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Salaganič
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Salaganič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.08.1958 Ladomirov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa Pozemných síl (2006-2008)
veliteľ Pozemných síl (2010-2012)
pridelenec obrany SR v Rusku (2013-2017)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Salaganic-Jan-t118693#408065Verze : 4
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Salaganič
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Salaganič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1973-DD.MM.1977 Vojenské gymnázium, Opava
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
DD.10.1986-DD.MM.1989 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Akadémia obrany Ozbrojených síl Francúzska, Paríž
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1981 poručík
01.10.1983 nadporučík
01.10.1986 kapitán
01.10.1989 major
01.01.1994 podplukovník
01.10.2002 plukovník
01.01.2007 brgádny generál
02.09.2008 generálmajor
01.01.2018 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.2004-01.02.2005 Velitel : Mnohonárodní brigáda
01.02.2005-01.10.2006 Velitel : Mechanizovaná brigáda
01.10.2006-05.10.2006 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
01.09.2008-01.06.2009 Velitel : Štáb logistiky Generálniho štábu OS SR
01.06.2009-DD.MM.2010 Velitel : Štáb pro operace
11.09.2010-15.09.2012 Velitel : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1981-DD.MM.1984 veliteľ čaty / roty, 49. motostrelecký pluk
DD.MM.1984-DD.MM.1986 náčelník štábu / veliteľ práporu, 49. motostrelecký pluk
31.07.1989-DD.09.1991 náčelník štábu 49. motostreleckého pluku
DD.MM.1992-DD.MM.1995 veliteľ uzla rádiového a elektronického prieskumu / 2. strediska elektronického prieskumu
01.10.1995-DD.MM.1996 veliteľ 52. práporu elektronického prieskumu
01.04.1996-DD.MM.1999 zástupca náčelníka oddelenia elektronického prieskumu, Správa operačného prieskumu GŠ ASR
01.01.2000-DD.MM.2001 dôstojník operačného oddelenia, Správa operačnej prípravy GŠ ASR
DD:MM.2002-31.08.2004 náčelník Odboru pre plánovanie a riadenie operácií Veliteľstva pozemných síl
01.09.2004-31.01.2005 veliteľ Mnohonárodnej brigády
01.02.2005-DD.09.2006 veliteľ Mechanizovanej brigády
22.09.2006-31.07.2008 zástupca veliteľa Pozemných síl
01.08.2008-DD.MM.2009 náčelník Štábu logistiky GŠ OSSR
01.06.2009-DD.MM.2010 náčelník Štábu pre operácie GŠ OSSR
01.10.2010-15.09.2012 veliteľ Pozemných síl
DD.08.2013-DD.MM.2017 pridelenec obrany SR v Rusku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1986

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2002

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

29.06.2010

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.2010

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

DD.MM.2011

Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Medal of Military Police
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
-

DD.09.2012

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.wikipedia.org
www.zivotpo.sk
Ročenka MOSR 2004
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Salaganic-Jan-t118693#408067Verze : 8
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Salaganic-Jan-t118693#409240Verze : 4
MOD
Generálmajor Ján Salaganič, náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR (v strede) na návšteve slovenského kontingentu operácie KFOR s veliteľom kontingentu pplk. Vojtechom Mojzesom (vpravo).

mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Salaganic-Jan-t118693#456838Verze : 1
MOD