Main Menu
User Menu

Kastilské království [1035-1230]

Reino de Castilla

     
Název:
Name:
Kastilské království
Originální název:
Original Name:
Reino de Castilla
Hlavní město:
Capital:
Burgos, Toledo
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Kastilie
()
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
[
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location :
jihozápadní evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Království León, Pamplonské království (do 1162), Navarrské království, Aragonské království
Vznik:
Independence:
DD.MM.1035 odčlenením z Království León
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1230 spojením s Leónom do Koruny Kastílské
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
španělé, baskové, arabi
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Castile
URL : https://www.valka.cz/Kastilske-kralovstvi-1035-1230-t118351#407356Verze : 0
MOD
Základy stredovekého Kastílskeho kráľovstva siahajú do 9. storočia nášho letopočtu keď v rámci Astúrskeho kráľovstva vzniklo Kastílske grófstvo. Po rozpade Astúrskeho kráľovstva sa grófstvo stalo súčasťou Leónu a zabezpečovalo ochranu jeho juhovýchodnej hranice až do roku 1029, keď sa Kastílskym grófom stal Navarrský kráľ Sancho III. (prostredníctvom svojej manželky, ktorá pochádzala z Kastilského grófskeho rodu). Ten pred svojou smrťou v roku 1035 povýšil grófstvo na kráľovstvo a venoval ho svojmu synovi Ferdinandovi. Tým Kastília pretrhala posledné zväzky s Leónom. Leónsky panovník Bermudo III. sa nechcel len tak zmieriť so stratou provincie, zhromaždil verných vazalov a vytiahol do boja proti odbojnej provincii. Boje prebiehali až do roku 1037, keď 04.09.1037 Bermudo III. padol v Boji s Ferdinandom I. Fedinand I. využil situáciu že Bermudo III. nemal dedičov a zmocnil sa vlády aj v Leóne (do svojej smrti v roku 1065). Aj v ďalšom období, vzhľadom k príbuzenskýmm vzťahom medzi panovníkmi severošpanielskych kráľovstiev dochádzalo k personálnej únii medzi Kastíliou a Leónom (Alfons VI. v rokoch 1072-1109, Urraca Kastílska v rokoch 1109-1126, Alfons VII. v rokoch 1126-1157).

Samostatnosť Kastílie skončila v roku 1230, keď Ferdinand III. zjednotil León a Kastíliu do jednoho štátneho celku - Korunu Kastílsku.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Castile
URL : https://www.valka.cz/Kastilske-kralovstvi-1035-1230-t118351#407364Verze : 2
MOD
Státní útvary Datum Událost


1.9.1054 Zemřel - García Sánchez III - (král Pamplonský, král Navarry)


7.10.1072 Zemřel - Sancho II - (král Kastílie, Leonu a Galicie)


1.3.1105 Narodil se - Alfonso VII - (kráľ Leonu, Kastílie a Galicie)

30.5.1108 kresťanské sily Alfonsa VI sú porazené u Uclés (Cuenca) silami ktorým velí Yusuf ibn Tasufin

11.11.1155 Narodil se - Alfonso VIII - (král Kastilie a Toleda)


21.8.1157 Zemřel - Alfonso VII - (kráľ Leonu, Kastílie a Galicie)


18.1.1174 Alfonso II de Aragón a Sancha de Castilla sa zosobášia


23.6.1185 Sancho III de Castilla a Fernando II de León podpisujú dohodu zo Sahagún (dohoda známa aj ako večný mier zo Sahagún). Dohoda upravuje rozdelenie dobitých zemí Al-Ándalusu.


27.6.1209 je podpísaná doha z Valladolidu medzi Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla ktorá ukončuje územné spory medzi oboma královstami


16.7.1212 bitva Las Navas de Tolosa kde kresťanské sily organizované Alfonsom VIII de Castilla, Rodrigo Ximénezom de Rada a pápežom Inocencom III sa stretnú s jednotkami Al-Ándalusu Muhammada al-Nasir. Bitva sa skončí rozhodným výťazstvom kresťanskej koalície

6.10.1214 Zemřel - Alfonso VIII - (král Kastilie a Toleda)30.5.1252 Zemřel - Fernando III - (král Kastilie a Toleda
)
URL : https://www.valka.cz/Kastilske-kralovstvi-1035-1230-t118351#645371Verze : 0
MOD