Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu [1950-1958]

Artillery Command of the 1st Military District

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.09.1950-15.07.1958 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-15.07.1958 Praha, ? /
Velitel:
Commander:
DD.08.1952-12.06.1953 Hradil, Jaroslav (Brigádní generál)
12.06.1953-DD.11.1955 Hradil, Jaroslav (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.10.1958 3. těžká dělostřelecká brigáda
15.09.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva II. sboru
15.09.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva III. sboru
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 203
01.01.1951-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 1. sboru
01.01.1951-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 2. sboru
01.01.1951-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 3. sboru
01.10.1956-15.07.1958 4. dělostřelecká divize
01.10.1956-15.07.1958 5. dělostřelecká divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-1-vojenskeho-okruhu-1950-1958-t117996#406563Verze : 4
MOD