Main Menu
User Menu

Žbince

okr. Michalovce

     
Název:
Name:
Žbince
Originální název:
Original Name:
Žbince
Další názvy:
Other Names:
(1221) Cheb, (1326) Cheb, ( 1358) Cheby, (1773) Welke Zbincze, (1920) Veľké Žbince, (1927) Žbince; maďarsky Nagycsebb.


Horné Žbince: - (1457) Felcheb, (1773) Malé Zbincze. Vznikli v chotári obce Dolné Žbince. Spomínaju sa od roku 1457, keď tu postavili tvŕdzu proti husitským vojskám. Do roku 1787 splynula s obcou Dolné Žbince.
Stráž: - (1400) (1349) Wyewr. Doklady o jestvovaní obce sú z 1349.
Vendégi: - (1467) Vendegy. Doklad o obci je z 1476,
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Michalovce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°39'59.36"N 21°52'43.17"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1221
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol rímskokatolícky neskoroklasicistický z roku 1843.
Kaplnka klasicistická z roku 1804.
Hospodárske budovy bývalého kaštieľa klasicistické asi z roku 1800.
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
URL : https://www.valka.cz/Zbince-t118064#406704Verze : 0
MOD