Main Menu
User Menu

Vyšný Orlík II.

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Vyšný Orlík II.
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Vyšný Orlík II.
Obec:
Municipality:
Vyšný Orlík
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
2
Počet pohřbených:
Number of Burials:
164
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko, Rusko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Vysny-Orlik-II-t118062#406702Verze : 0
MOD