Main Menu
User Menu

Zvěřín

Schwerin

     
Název:
Name:
Zvěřín
Originální název:
Original Name:
Schwerin
Další názvy:
Other Names:
Swerin
Suerinum
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°37'59.99"N 11°24'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder
Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg
Großer Dreesch (ehem. Dreesch I)
Neu Zippendorf (ehem. Dreesch II)
Mueßer Holz (ehem. Dreesch III)
Gartenstadt, Ostorf (ehem. Haselholz, Ostorf)
Lankow
Weststadt
Krebsförden
Wüstmark, Göhrener Tannen
Görries
Friedrichsthal
Neumühle, Sacktannen
Warnitz
Wickendorf
Medewege
Zippendorf
Mueß
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1018
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Koester, Hans von
* 29.04.1844 
- von Usedom, Ewald
* 25.01.1881 
- Sacks, Hans-Wilhelm
* 02.05.1891 
- Barnekow, Raven Erik von
* 10.03.1897 
von le Fort, Peter
* 28.07.1899 
- Düppe, Joachim
* 23.01.1916 
Jatzow, Hermann
† 04.10.1948
Semenčukov, Vladimir Iljič
† 24.02.1985
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.01.1918-21.01.1918
Stíhací letka 59
59th Fighter Squadron
01.10.1934-15.10.1935
Infanterieführer II
Infanterieführer II
01.10.1935-01.04.1937
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
1st Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
2nd Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 162
3rd Squadron of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 162
1st Group of the 162nd Dive Bomber Wing
01.10.1935-01.04.1937
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 162
Staff of the 1st Group of the 162nd Dive Bomber Wing
15.10.1935-DD.MM.RRRR
12. pěší divize
12th Infantry Division
15.10.1935-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 12
12th Artillery Regiment
01.04.1936-15.11.1936
Eskadra střemhlavých bombardérů 162 "Immelmann"
162nd Dive Bomber Wing "Immelmann"
25.03.1937-01.11.1938
7. letka Bombardovací eskadry 152
7th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
8. letka Bombardovací eskadry 152
8th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
9. letka Bombardovací eskadry 152
9th Squadron of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
III. skupina Bombardovací eskadry 152
3rd Group of the 152nd Bomber Wing
25.03.1937-01.11.1938
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 3rd Group of 152nd Bomber Wing
01.11.1938-DD.03.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
DD.03.1939-12.08.1939
II. skupina Instrukční eskadry 1
2nd Group of the 1st Instruction Wing
26.08.1939-DD.MM.RRRR
75. pěší divize
75th Infantry Division
26.08.1939-05.11.1942
Dělostřelecký náhradní pluk 12
12th Artillery Replacement Regiment
26.08.1939-25.09.1942
Pěší náhradní pluk 12
12th Infantry Replacement Regiment
26.08.1939-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 123
123rd Infantry Regiment
26.08.1939-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 222
222nd Infantry Regiment
25.09.1939-DD.10.1939
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
25.09.1939-DD.10.1939
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
DD.12.1939-DD.02.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 28
1st Group of the 28th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
7. letka Bombardovací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
8. letka Bombardovací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
9. letka Bombardovací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
III. skupina Bombardovací eskadry 26
3rd Group of the 26th Bomber Wing
DD.02.1940-08.04.1940
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Bomber Wing
22.03.1941-DD.01.1942
10. letka Bombardovací eskadry 2
10th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
11. letka Bombardovací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
IV. skupina Bombardovací eskadry 2
4th Group of the 2nd Bomber Wing
22.03.1941-13.06.1941
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 4th Group of 2nd Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
10. letka Bombardovací eskadry 100
10th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
11. letka Bombardovací eskadry 100
11th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
IV. skupina Bombardovací eskadry 100
3rd Group of the 100th Bomber Wing
DD.04.1942-06.10.1942
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 4th Group of 100th Bomber Wing
DD.07.1942-06.10.1942
12. letka Bombardovací eskadry 100
12th Squadron of the 100th Bomber Wing
25.09.1942-15.10.1942
Pěší výcvikový pluk 12
12th Infantry Training Regiment
DD.04.1943-DD.04.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 50
50th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1943-DD.05.1943
II. skupina Transportní eskadry 3
2nd Group of the 3rd Transport Wing
15.08.1943-DD.12.1943
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
14.10.1944-DD.12.1944
III. skupina Stíhací eskadry 6
3rd Group of the 6th Fighter Wing
DD.10.1944-14.10.1944
I. skupina Stíhací eskadry 5
1st Group of the 5th Fighter Wing
DD.10.1944-14.10.1944
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 5
Staff of the 1st Group of 5th Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 2
2nd Squadron of the 2nd Short-Range Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.MM.RRRR
Výcviková divize 402
402nd Training Division
13.04.1945-30.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
13.04.1945-30.04.1945
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
22.04.1945-30.04.1945
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
DD.04.1945-08.05.1945
Noční bitevní skupina 1 (Sever)
1st Night Ground Attack Group (North)
10.06.1945-DD.01.1946
2. úderná armáda
2nd Shock Army
30.06.1956-30.11.1956
8. pěší divize
8th Infantry Division
30.11.1956-02.10.1990
8. motostřelecká divize
8th Motor Rifle Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pohotovostní odřad lidové policie A Zvěřín
People\'s Police Readiness Detachment A Schwerin
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerin
http://en.wikipedia.org/wiki/Schwerin
URL : https://www.valka.cz/Zverin-t116681#403574Verze : 0
MOD