Main Menu
User Menu

243 Winchester Super Short Magnum

243 Winchester Super Short Magnum

243 Win. Super Short Mag., 243 WSSM

243 Winchester Super Short Magnum

     
Název:
Name:
243 Winchester Super Short Magnum
Originální název:
Original Name:
243 Winchester Super Short Magnum
Další názvy:
Other Names:
243 Win. Super Short Mag.
243 WSSM
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.2003 ?
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
bezokrajová nábojnice
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
6,17 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
42,42 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
59,94 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/1393
6) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/243-Winchester-Super-Short-Magnum-t116569#616335Verze : 0
MOD
243 Winchester Super Short Magnum


Náboj uvedený na trh firmou Winchester v roce 2003. Střela 6,16 g má úsťovou rychlost 991 m/sec a úsťovou energii 3025 J. Náboj na snímku vyrobila "mateřská" firma. Vpravo je náboj 7,62x39. Foto autor.


Pranen: Manfred R. Rosenberger „Jagdpatronen“ Motorbuch Verlag, Stuttgart, Německo 2005.
URL : https://www.valka.cz/243-Winchester-Super-Short-Magnum-t116569#403236Verze : 0