Main Menu
User Menu

223 Winchester Super Short Magnum

223 Winchester Super Short Magnum

223 Win. Super Short Mag., 223 WSSM

223 Winchester Super Short Magnum

     
Název:
Name:
223 Winchester Super Short Magnum
Originální název:
Original Name:
223 Winchester Super Short Magnum
Další názvy:
Other Names:
223 Win. Super Short Mag.
223 WSSM
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.2002 ?
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
bezokrajová nábojnice
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
5,70 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
42,42 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
59,94 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/1391
5) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/223-Winchester-Super-Short-Magnum-t116563#616173Verze : 0
MOD
223 Winchester Super Short Magnum


V roce 2003 uvedla firma Winchester tento náboj na trh pod heslem "Lepší krátký a tlustý než dlouhý a štíhlý". Střela 3,5 g má úsťovou rychlost 1173 m/sec a úsťovou energii 2449 J. Náboj vyrobila "mateřská" firma. Vpravo je náboj 7,62x39. Foto autor.


Pramen: Manfred R. Rosenberger „Jagdpatronen“ Motorbuch Verlag, Stuttgart, Německo 2005.
URL : https://www.valka.cz/223-Winchester-Super-Short-Magnum-t116563#403207Verze : 0