Main Menu
User Menu

Dlhoňa

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Dlhoňa
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Dlhoňa
Obec:
Municipality:
Dlhoňa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°24'09.93"N 21°34'16.15"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
12
Počet pohřbených:
Number of Burials:
24
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
1
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko, Rusko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zdroje:


1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.


URL : https://www.valka.cz/Dlhona-t116029#402147Verze : 0
MOD
Vojnový cintorín Dlhoňa



Prístupová poloha

Vojnový cintorín Dlhoňa patrí medzi menšie vojnové cintoríny v okrese Svidník. Je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa na vyvýšenej časti cintorína nad kostolom.



Charakteristika
Bol tvorený dvanástimi hrobmi, ktoré boli usporiadané v troch radoch. Plocha cintorína mala pôvodne tvar lichobežníka. Z celkového počtu spadá sedem hrobov do kategórie jednotlivých hrobov. Štyri hroby sú spoločné. Počet hrobov dopĺňa jedna šachta so šiestimi obeťami.
Poznáme identitu iba jednej obete. Ide o rakúsko-uhorského vojaka. Známa je štátna príslušnosť všetkých obetí. Na cintoríne je pochovaných 24 vojakov, z toho 19 rakúsko-uhorských vojakov a 5 ruských vojakov.
Ani jeden z hrobov nie je pôvodný. Všetky vznikli v medzivojnovom období. Exhumačné práce sa uskutočnili v dňoch 27.-29. apríla 1922.

Súčasný stav

Súčasný stav cintorína nie je uspokojivý. Plocha cintorína je zarastená a hroby sú už len čiastočne viditeľné. Cintorín sme dokázali identifikovať iba podľa zvyškov zhrdzavených plechových hviezdic, ktoré slúžili na označenie vojnových hrobov v medzivojnovom období. Napriek tomu cintorín nezanikol a jeho plocha nie je narušená civilnými hrobmi. Cintorín má všetky predpoklady na záchranu. Pre začiatok by stačila záchranná sanácia a vyznačenie cintorína. Je potrebné upraviť vojnové hroby a označiť ich aspoň provizórnymi krížmi. K základným úpravám patrí tiež umiestnenie centrálneho kríža a informačnej tabule. Vojnový cintorín v Dlhoni je síce zanedbaný, ale našťastie nie zničený a po rekonštrukcii by mohol byť jednou z dominánt obce.


Zdroje:


1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny III. Humenné : Redos, 2011, 150 s. ISBN 978-80-790617-0-8
2. www.kvhbeskydy.sk
3. VHA, f. VHC, šk. 12, 58, okres Svidník
4. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
Dlhoňa - Vojnový cintorín Dlhoňa
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Dlhoňa
[foto: Martin Drobňák]

Dlhoňa - Vojnový cintorín Dlhoňa
[foto: Martin Drobňák]

Vojnový cintorín Dlhoňa
[foto: Martin Drobňák]

URL : https://www.valka.cz/Dlhona-t116029#411529Verze : 0
MOD