Main Menu
User Menu

Vozatajská eskadrona 14 [1945-1949]

14th Charioteer Squadron

     
Název:
Name:
Vozatajská eskadrona 14
Originální název:
Original Name:
Vozatajská eskadrona 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Vozatajská rota 14
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká korouhev 4
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Výzbroj:
Armament:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 2293 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 4), https://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm ,
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-eskadrona-14-1945-1949-t115939#401938Verze : 1
MOD