Main Menu
User Menu

Saint-Malo

Saint-Malo (FR-35)

     
Název:
Name:
Saint-Malo
Originální název:
Original Name:
Saint-Malo
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Departmán Ille-et-Vilaine
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°38'53.1"N 2°00'27.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:

pevsnosť National
pevnosť Conchée
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kaplnky Sainte-Anne, Saint-Louis, Saint-Jean-l'Évangéliste
kostol Saint-Ideuc, Saint-Malo (de Paramé), Sainte-Croix, Notre-Dame-des-Grèves a Saint-François-Xavier
protestanský kostol Côte d'Émeraude
katedrála Saint-Vincent
zámok Saint-Malo
pevsnosť National
pevnosť Conchée
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Saint Brendan
Pierre de Rieux
Phillip Walsh
Guillaume Dufresne d'Arsel
Jacques Yves Blondela de Taisy
Jacques Cartier
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
05.06.1758-07.06.1758
1. prapor 63. pěšího pluku
1st Battalion of the 63rd Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
1. prapor 68. pěšího pluku
1st Battalion of the 68th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
1. prapor 69. pěšího pluku
1st Battalion of the 69th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
1./33. pěšího pluku
1st/33rd Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
1./34. pěšího pluku
1st/34th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
23. pěší pluk (Královský velšský fyzilírský pluk)
23rd Regiment of Foot (Royal Welsh Fuzileers)
05.06.1758-07.06.1758
24. pěší pluk
24th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
25. (edinburghský) pěší pluk
25th (Edinburgh) Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
30. pěší pluk
30th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
33. pěší pluk
33rd Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
34. pěší pluk
34th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
63. pěší pluk
63rd Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
68. pěší pluk
68th Regiment of Foot
05.06.1758-07.06.1758
69. pěší pluk
69th Regiment of Foot
DD.07.1940-DD.01.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
19.08.1940-05.01.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
19.08.1940-05.01.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
19.08.1940-05.01.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
19.08.1940-05.01.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
19.08.1940-05.01.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.02.1943-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký oddíl námořnictva 608
608th Naval Artillery Battalion

Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo

URL : https://www.valka.cz/Saint-Malo-t115614#401205Verze : 0
MOD