Main Menu
User Menu

Pěší prapor 10 /motorisovaný/ [1946-1947]

10th Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 10 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 10 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 43
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1946-01.10.1946 6. pěší brigáda
01.10.1946-01.10.1947 3. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
01.03.1946-01.10.1947 Hodonín, ? /

Velitel:
Commander:
01.03.1946-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.03.1946-01.10.1947 velitelská rota 01.03.1946-01.10.1947 1. pěší rota 01.03.1946-01.10.1947 2. pěší rota 01.03.1946-01.10.1947 3. pěší rota, 01.03.1946-01.10.1947 kulometná rota 01.03.1946-01.10.1947 samopalnická rota, 01.03.1946-01.10.1947 rota těžkých zbraní, 01.03.1946-01.10.1947 baterie dělostřelectva 01.03.1946-01.10.1947 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1946-01.10.1947 VÚ 8825 Hodonín
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-1596
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-10-motorisovany-1946-1947-t115063#400132Verze : 0
MOD