Main Menu
User Menu

Skotské království [1660-1707]

Kinrick o Scotland

     
Název:
Name:
Skotské království
Originální název:
Original Name:
Kinrick o Scotland
Hlavní město:
Capital:
Edinburg
Státní zřízení:
Government System:
monarchia
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled skotských panovníků
(List of Scottish rulers)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
78000 km2
Geografická poloha:
Location :
Britské ostrovy
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Anglické kráľovstvo
Vznik:
Independence:
08.05.1660 obnovením monarchie po vystúpení zo Spoločenstva Anglicka, Škótska a Írska
Zánik:
Dissolution:
01.05.1707 úniou s Anglickom vzniká Kráľovstvo Veľká Británia
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Scotland
URL : https://www.valka.cz/Skotske-kralovstvi-1660-1707-t114638#399006Verze : 0
MOD
Kolónie a závislá území:

Nová Kaledónia (New Caledonia, 03.11.1698-11.04.1700) - na území dnešnej Panamy (8°50'00.01"N 77°38'00.02"W)
Krabí ostrov (Crab Isle, dnes Vieques, DD.MM.1698-DD.MM.1698) - dnes ostrov Vieques pri Portoriku (18°08'49.11"N 65°26'43.70"W)

Dňa 26.06.1695 bola v Edinburgu založená Škótska spoločnosť pre obchod s Afrikou a Indiami (Company of Scotland Trading to Africa and the Indies), ktorej cieľom bolo po vzore iných vtedajších štátov profitovať na obchode s novoobjavenými teritóriami. Jedným z vedúcich predstaviteľov spoločnosti bol aj William Patterson, jeden zo zakladateľov Bank of England. Snaha spoločnosti získať medzinárodný kapitál bola sabotovaná zo strany konkurenčnej Východoindickej spoločnosti a na koloniálne ambície Škótska s nevôľou pozerala aj vtedajšia vláda Anglického kráľovstva (nielen v kontexte vlastnej koloniálnej politiky, ale aj z obavy pred rozpútaním konfliktu so Španielskom popri už prebiehajúcom konflikte s Francúzskom). Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa spoločnosti podarilo zohnať kapitál (do spoločnosti investovali svoje prostriedky drobní obchodníci a vlastníci pozemkov) a zorganizovať expedíciu ktorej cieľom bolo založiť obchodnú osadu v oblasti Panamy1) a profitovať na zabezpečení prepravy tovaru cez panamskú šiju ma pobrežie Tichého oceánu.

V júli 1698 vyplávalo z prístavu Keith 5 lodí spoločnosti (Saint Andrew, Caledonia, Unicorn, Dolphin, Endeavour), na ktorých sa v podpalubí tiesnilo okolo 1300 osadníkov pre novú osadu. Flotile sa podarilo prekonať anglickú blokádu a 03.11.1698 pristáť v zálive Darién v Paname (cestou zabrali v prospech Škótska Krabí ostrov pri pobreží Portorika, ale čoskoro tento ostrov obsadilo Dánsko).

V zálive vybudovali osadníci osadu Nový Edinburg a pevnosť Fort St. Andrew. Nová kolónia ale bojovala so samými problémami - okolité močiare a tropické podnebie si vybrali daň v chorobnosti, domorodci tiež neboli priateľskí, pokračujúci anglický bojkot znemožňoval zásobovanie kolónie a problémy boli aj so Španielskom, ktoré si na oblasť činilo nárok a hrozilo vojenským zásahom. Podmienky v kolónii a rapídny úbytok obyvateľstva spôsobili, že k 20.06.1699 sa drvivá väčšina preživších zbalili a odplávali naspäť do Škótska (v kolónii zanechali 6 mužov príliš slabých na to, aby cestu zvládli). Ani spiatočná cesta sa nevyhla problémom. Najskôr lode odmietli vpustiť do anglického prístavu Port Royal na Jamajke z obáv pred španielskou odvetou a následne sa flotila v búrke rozdelila a do Škótska nakoniec doplávala len jedna loď a 250 kolonistov, ktorých ale doma čakala len hanba za potupenie krajiny. Ďalšie dve lode (Caledonia vedená Wiliamom Pattersonom a bratmi Drummondovými a Unicorn pod vedením kapitána Johna Andersona) pristáli v auguste v New Yorku2). Medzitým sa k už opustenej kolónii vypravili dve zásobovacie lode - Olive Branch a Hopeful Beginning s ďalšími 300 kolonistami. Potom čo našli prázdnu osadu a jedna z lodí (Olive Branch) po nehode zhorela sa zvyšok výpravy odplavil do Port Royal na Jamajke, ale rovnako ako predchádzajúce škótske plavidlá, ani Hopeful Beginning nedostala povolenie k pristátiu a na preplnenej lodi vypukli choroby.

V New Yorku sa okamžite po zistení, že je na ceste zásobovacia výprava začali realizovať práce na opätovný návrat do kolónie a už 20.09.1699 vyplával Thomas E. Drummond so šalupou Ann of Caledonia späť do Nového Edinburgu. Cestou s ak nemu pripojila ďalšia zásobovacia loď Society. V zálive ale našiel už len hnijúce zvyšky vraku Olive Branch.

Zatiaľ čo kolonisti bojovali o holý život, v Škótsku spoločnosť pripravovala druhú expedíciu tvorenú cca 1000 kolonistami na lodiach The Rising Sun (vlajková loď s 38 delami), The Duke of Hamilton, the Hope of Bo'ness a Hope. Lodev yplávali zo západoškótskeho Clyde a do Nového Edinburgu dorazili 30.11.1699, kde sa stretli s loďami pod vedenim Drummonda.

Na morálku druhej výpravy mal od začiatku zlý vplyv fakt, že miesto žijúcej osady sú v podstate na cintoríne a musia takmer všetko budovať odznova. K tomu sa pridali spory medzi vedením prvej a druhej výpravy ohľadne spôsobu obrany kolónie pred španielskym útokom, na ktorý upozorňoval najmä Drummond. Časť druhej výpravy nebola ochotná so španielmi bojovať, nakoľko boj považovali za nekresťanský a snažili sa svojich oponentov z kolónie vypudiť. Nakoniec síce pacifisti kolóniu opustili (pričom ukradli jednu zo šalúp), ale spory spôsobili zbytočnú stratu času, ktorý mal byť použitý na rekonštrukciu Pevnosti sv. Andreja. Apatiu zmenil až príchod plukovníka Alexandra Campbella z Fonab, ktorého spoločnosť poverila organizovaním obrany. Pod jeho vedením sa v januári 1700 podarilo škótom vytlačiť španielov z ich pevnosti v Toubacanti, ale samotný Campbell bol pri tejto akcii zranený. Liečbu jeho zranení komplikovala aj horúčka, takže nebol schopný zorganizovať obranu pri ďalšom španielskom útoku, po ktorom zostali Škóti obkľúčení vo Fort St. Andrew.
Aj keď Španielov trápila horúčka rovnako ako Škótov, predsa len mali k dispozícii viac síl a po mesiaci obliehania dali obkľúčeným Škótom ultimátum - buď sa vzdajú a bude im umožnený voľný odchod, alebo bude nasledovať útok, pri ktorom ale španieli nebudú brať zajatcov.

K 11.04.1700 Škóti opúšťajú svoje pozície, so zbraňami sa naloďujú na zostávajúce plavidlá a vracajú sa do Škótska. Z viac ako 2500 osadníkov sa vrátilo len niekoľko sto ľudí. Posledná nádej spoločnosti - že záštitu nad kolóniou prevezme panovník bola zmarená jeho odmietnutím, nakoľko pretrvávali obavy z rozpútania vojenského konfliktu so Španielskom. Zánik kolónie spôsobil zmarenie všetkých investící, ktoré boli do projektu vložené, čo spôsobilo problémy aj v samotnej škótskej spoločnosti. Odhaduje sa, že projekt pohltil 20% až 40% škótskej produkcie a prispel k tomu, že v roku 1707 škótsky parlament odhlasoval zlúčenie Škótska a Anglicka do Spojeného kráľovstva.

Po krachu kolónie sa spoločnosť pokúsila získať kapitál obchodovaním s Afrikou. Pod vedením bratov Drummondovcov boli k pobrežiu Guinei vyslané lode Speedy Return a Continent. Lode mali vymeniť tovar za zlato a čo najrýchlejši sa vrátiť späť. Napriek týmto pokynom ale Drummondovci skončili pri pobreží Madagaskaru, kde obe ich lode v roku 1702 padli do rúk piráta Johna Bowena.

Na obchodnú misiu k pobrežiu Afriky bola vyslaná ešte jedna loď, ale ani tá sa nevrátila. Posledné zdroje použila spoločnosť na prenájom londýnskej obchodnej lode Annandale, ktorú chcela použiť na obchodovanie s Molukami (vtedy nazývané ako Ostrovy Korenia). Ešte predtým ako loď vyplávala na svoju obchodnú misiu bola zaistená na žiadosť Východindickej spoločnosti, nakoľko táto mala v Anglicku monopol na obchodovanie s touto oblasťou.

Tento krok vyvolal v Škótsku pobúrenie a vlnu protianglických nálad, ktoré v roku 1704 stáli život niekoľkých anglických námorníkov, ale spoločnosť už nedokázala ďalej obchodovať a jej činnosť bola ukončená z dôvodu insolventnosti k 01.05.1707. Nakoľko ale ku krachu spoločnosti prispeli aj kroky predstaviteľov Anglického kráľovstva a Východoindickej spoločnosti, súčasťou dohody o zjednotení (Act of Union) boli aj záruky, ktoré Škótsku zabezpečovali kurz meny a dodatočné finančné zdroje.

1) Projekt Darien
2) podľa iných zdrojov pristál Unicorn v Perth Amboy v New Jersey a po vyložení kolonistov sa loď potopila v prielive Arthur Kill


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Darien_scheme
https://en.wikipedia.org/wiki/Vieques,_Puerto_Rico
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bowen_(pirate)

Skotské království [1660-1707] - Nová Kaledónia

Nová Kaledónia
URL : https://www.valka.cz/Skotske-kralovstvi-1660-1707-t114638#659283Verze : 11
MOD
Státní útvary Datum Událost14.10.1633 Narodil se - Jakub II. Stuart (král anglický, skotský a irský)

19.10.1650 Narodil se plukovník Charles Erskine6.2.1665 Narodil se - Stuartovna Anna I. (Královna Anglie, Skotska a Irska
)9.2.1666 Narodil se polní maršál George Hamilton (guvernér Edinburgského hradu (1714-1737))8.2.1667 Narodil se generál jízdy Charles Ross (člen Parlamentu (1710-1722, 1727-1733))

23.5.1689 Zemřel plukovník Charles Erskine16.9.1701 Zemřel - Jakub II. Stuart (král anglický, skotský a irský)1.5.1707 Do platnosti vstúpili Zákony o únii (Zákon o únii so Škótskom schválený Anglickým parlamnetom v roku 1706 a Zákon o únii s Anglickom schválený Škótskym parlementom v roku 1707), čím zaniklo Anglické kráľovstvo a Škótske kráľovstvo a vzniklo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie.1.8.1714 Zemřel - Stuartovna Anna I. (Královna Anglie, Skotska a Irska
)5.8.1732 Zemřel generál jízdy Charles Ross (člen Parlamentu (1710-1722, 1727-1733))29.1.1737 Zemřel polní maršál George Hamilton (guvernér Edinburgského hradu (1714-1737))
URL : https://www.valka.cz/Skotske-kralovstvi-1660-1707-t114638#644670Verze : 0
MOD