Main Menu
User Menu

Krajina, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Krajina
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Krajina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RNDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.01.1905 Slavice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.06.1993 Vancouver
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
člen vedení Politického ústředí
člen vedení ÚVODu
poslanec Národního shromáždění
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
jeden z hlavních představitelů domácího nekomunistického protinacistického odboje


věhlasný botanik
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.libri.cz
www.radio.cz
www.ct24.cz
www.ceskastrananarodnesocialni.cz
URL : https://www.valka.cz/Krajina-Vladimir-t114363#398313Verze : 0
MOD
Profesor dr. Vladmimír Krajina, český vědec, pedagog, ochránce přírody, politik, účastník protinacistického odboje a poúnorového exilu, se narodil 30. ledna 1905 ve Slavicích u Třebíče v rodině učitele. Absolvoval gymnázium a poté vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Doktorát zde získal v roce 1927. Poté vyrazil za vzděláním do světa - Yale, Havajské ostrovy, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Londýn a Berlín. V roce 1934 se habilitoval.


Po březnové okupaci 1939 se docent Krajina zapojil do činnosti demokratického odboje. Patřil mezi vedoucí činnitele Politického ústředí, v jehož rámci měl na starost i vysílačku SPARTA I. Její pomocí udržoval velmi významné spojení se zahraničním vedením odboje. Celkově předal zhruba 16 tisíc a přijal 6 tisíc depeší. Po sloučení Politického ústředí, Obrany národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme v Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) na jaře 1940 se stal jedním ze šesti členů jeho koordinačního orgánu. Už tehdy se dostal do sporu s komunisty. Stavěl se proti vytvoření společného orgánu s komunistickým odbojem, neboť ten byl loajální jen vůči svému moskevskému vedení.


Byl jediný vedoucím činnitelem ÚVOD, jenž nebyl za Heydrichiády zatčen. Ukrýval se po různých úkrytech na venkově v Českém ráji. Přesto navázal kontakt s parušutisty a pokračoval od 1. prosince 1942 do 15. ledna 1943 ve vysílání do Velké Británie. Úkryt mu poskytovaly především českobratrské rodiny. Avšak dne 3. února 1943 byl gestapem zatčen. Vzhledem k jeho postavení nejvýznamnějšího odbojáře s ním bylo zacházeno jinak než s ostatními - byl držen ve zvláštní vazbě v Malé pevnosti v Terezíně a poté ve věznici v Praze-Jenerálce.


Po válce nyní již profesor Krajina vstoupil do České strany národně sociální. Byl jejím poslancem v Národním shromáždění a generálním sekretářem. Patřil současně mezi největší oponenty KSČ. Komunisté se ho pokusili zdiskreditovat pomocí falešné výovědi na gestapu. Krajina tento pokus ustál a navíc odhalil komunistické pozadí za Krčmáňskou aférou (bombové útoky na ministry Masaryka, Zenkla a Drtinu).


Po únorovém puči 1948 byl vyakčněn z univerzity a následně zatčen. Po intervenci prezidenta Beneše byl ovšem propuštěn. Profesor Krajina nezaváhal a uprchl za hranice do Německa a posléze do USA a Kanady. V exilu se Krajina stal místopředsedou Rady svobodného Československa a předsedou ČSNS v exilu. Věnoval se botanice a v Kanadě pomohl se zakládáním chráněných rezervací. Byl též činný v krajanských organizacích.


V roce 1990 prezident Václav Havel udělil profesoru Krajinovi nejvyšší státní vyznamenání - Řád Bílého lva 1. stupně. Obdobné vyznamenání obdržel i od kanadské vlády. Profesor Vladimír Krajina zemřel 1. června 1993 v kanadském Vancouveru a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.
Zdroje:
www.libri.cz
www.radio.cz
www.ct24.cz
www.ceskastrananarodnesocialni.cz
URL : https://www.valka.cz/Krajina-Vladimir-t114363#398317Verze : 0
MOD