Main Menu
User Menu

Saumur

Saumur

     
Název:
Name:
Saumur
Originální název:
Original Name:
Saumur
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
departement Maine-et-Loire
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°15'36.82"N 0°04'48.37"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:

Jezdecká škola v Saumuru
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Château de Saumur
Dolmen de Bagneux
Muzea:
Museums:
Tankové muzeum v Saumuru
Osobnosti:
Personalities:
François Bontemps d'Abaumont
Charles de Foucauld
Joseph Louis Proust
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumur
http://www.ville-saumur.fr/
URL : https://www.valka.cz/Saumur-t113417#395908Verze : 0
MOD
Jezdecká tradice v Saumuru


Ludvík XV. pověřil v roce 1763 vévodu de Choiseul reorganizací francouzského jezdectva. Jedním z kroků bylo zřízení jezdecké školy v Samuru pro důstojníky všech jezdeckých pluků. Jelikož se škola zpočátku nacházela v kasárnách karabinického pluku, spadala organizačně do Královského sboru karabiníků. Tato škola byla v provozu do roku 1788.


V roce 1814 nechal Ludvík XVIII. v Saumuru zřídit Instrukční školu jezdectva. Ta ovšem začala již po roce 1822 upadat. Z pokynu krále Karla X. byla přejmenována na Královskou jezdeckou školu a její kvalita byla opětovně pozvednuta. Po čase byl přejmenována na Císařskou jezdeckou školu. Po roce 1830, kdy došlo ke zrušení jezdecké školy ve Versailles, se saumurská škola stala nositelem francouzské jezdecké tradice. Po dalším přejmenování byl tento ústav označován jako Aplikační jezdecká škola. Na konci druhé světové války, když došlo k organizačnímu sjednocení jezdectva a obrněných jednotek, převzala tato instituce, jež nyní nese název Jezdecká škola v Saumuru, i jejich výcvik.Mezi absolventy školy patří např. generálové Hennocque, Paris, Destremau či Pellé.
Zdroj:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saumur-t113417#395911Verze : 0
MOD
Město Saumur se zapsalo do dějin několika válečných konfliktů.


V roce 845 byl Saumur obětí loupežného nájezdu vikinga Hastinga.


V roce 1621 bylo město lstí obsazeno v rámci válečného tažení francouzské královské armády proti povstalým hugenotům. V následujícím roce nechal král pobořit městská opevnění, protože dospěl k názoru, že místní obyvatelé se nevzdali naděje na obrácení vývoje.


V roce 1793 zde došlo v rámci povstání ve Vendée k bitvě mezi republikány a roajalisty. Přívrženci revoluce byli poraženi.


V roce 1940 se 560 kadetů místní jezdecké školy heroicky postavilo na odpor německé 1. jezdecké divizi a po tři dni se jim dařilo držet čtyři mosty přes Loiru.


V noci z 8. na 9. června 1944 provedly stroje 83. a 617. perutě RAF nálet na místní železniční tunel. Čtyři stroje typu lancaster a tři stroje typu mosquito 83. perutě osvětlily a označily cíl, na než následně zaútočily lancastery 617. perutě. Šest strojů letounů neslo standardní výzbroj, avšak devatenáct dalších bylo vyzbrojeno novými bombami s názvem Tallboy, které byly této noci použity poprvé. Jedna z nich díky své váze pronikla až do tunelu, kde vybuchla, a tak vyřadila z provozu poslední fungující severojižní spojnici na Loiře. To zabránilo Němcům v efektivnějším přesunu tanků do Normandie.
Zdroj:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Saumur
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumur
URL : https://www.valka.cz/Saumur-t113417#395919Verze : 0
MOD