Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Rudolf II.
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.okol 880
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.07.937
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král hornoburgundský + král dolnoburgundský -> král burgundský
král italský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mittelalter-genealogie.de
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t112919#394549Verze : 0
MOD
Rudolf II. se zřejmě narodil kolem roku 880. Jeho otcem byl hornoburgundský král Rudolf I., matkou Willa Burgundská, dcera dolnoburgundského krále Bosa Viennského.


Rudolf II. se snažil rozšířit své území směrem na severovýchod, tj. na úkor Švábska. To se mu sice v roce 916 podařilo, když získal území západně od Huttwilu a Aarwangenu, avšak v roce 919 prohrál v bitvě u Winterthuru. V důsledku toho získal švábský vévoda Burchard II. thurskou a curyšskou župu. Aby zajistili klidné vztahy obou státních celků, oženil se Rudolf II. (zřejmě) v roce 922 s Burchardovou dcerou Bertou. Rudolf II. tedy obrátil zrak směrem na jih. Část italských velmožů s Adalbertem Ivrejským v čele mu nabídla italský trůn. Jeho sestra Waldrada byla navíc manželkou hraběte Bonifáce Modenského. Císař Berengar I. mu v tom chtěl zabránit, avšak byl v roce 923 Rudolfem poražen u Piacenzy. Rudolf II. se tak stal italským králem. Rudolf II. brzy zakusil nestálost italských poměrů, italská šlechta začala rebelovat. Burchard II. mu vyrazil na pomoc, avšak byl v roce 926 u Novary přepaden vojskem milánského arcibiskupa Lamberta a zavražděn. Rudolf II. se poté z Itálie stáhl.


Po smrti dolnoburgundského krále Ludvíka Slepého v roce 924 měl totiž vzhledem k příbuzenským vztahům a nelegitimnosti Ludvíkova syna na Dolní Burgundsko, spravované nyní Hugem Arelatským, dědická práva. Tyto nároky ovšem blokoval západofranský král Rudolf. Ten byl totiž do roku 923 burgundským vévodou a již dříve vojensky obsadil Lyonsko a Viennsko, tedy jádro Dolního Burgundska. V roce 933 se Rudolf II. dohodl s Hugem Arelatským na výměně. Rudolf II. se vzdal všech nároků v Itálii a Huga se vzdal nároků v Dolnoburgundské království. Rudolf II. tak spojil pod svou vládou obě burgundská království. Západofranský odpor se pokusil zlomit s pomocí východofranského krále Jindřicha I. Ptáčníka, avšak neúspěšně. Reálného sjednocení obou burgundských království se podařilo za vydatné pomoci císaře Oty I. až jeho synovi Konrádovi.


Rudolf II. zemřel v roce 937, na trůn nastoupil jeho syn Konrád. Ze sňatku s Bertou vzešly ještě další tři děti - Rudolf, Burchard, který se stal lyonským arcibiskupem, a především Adelheida, která se provdala za císaře Otu I. a později byla dokonce svatořečena.

Zdroje:
- www.mittelalter-genealogie.de
- de.wikipedia.org
- František HONZÁK, Marek PEČENKA, František STELLNER, Jitka VLČKOVÁ: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha, 2001
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-II-t112919#394538Verze : 0
MOD