Main Menu
User Menu

Adžedábíja

إجدابيا‎‎‎ (Ajdabiya, Agedabia)

     
Název:
Name:
Adžedábíja
Originální název:
Original Name:
إجدابيا‎‎‎,
Další názvy:
Other Names:
Agedábia
Ajdäbiyä, Jedabya
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Al Wahat
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
30°45'20.00"N 20°13'31.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Severní Adžedábíja, Západní Adžedábíja, Východní Adžedábíja
První písemná zmínka:
First Written Reference:
?
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
?
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.04.1941-DD.05.1941
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
26.12.1941-31.12.1941
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
DD.12.1941-13.01.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1941-13.01.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1941-13.01.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1941-13.01.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1941-13.01.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
01.01.1942-13.01.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
01.01.1942-13.01.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
01.01.1942-13.01.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
Eskadra střemhlavých bombardérů 3
3rd Dive Bomber Wing
01.01.1942-13.01.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
01.01.1942-22.01.1940
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
01.01.1942-04.01.1942
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
01.01.1942-13.01.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
01.01.1942-DD.02.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
13.01.1942-DD.02.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
4th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
13.01.1942-DD.02.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
5th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
13.01.1942-DD.02.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
6th Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
13.01.1942-DD.02.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
13.01.1942-DD.02.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 2nd Group of the 3rd Dive Bomber Wing
27.01.1942-01.02.1942
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
27.01.1942-01.02.1942
II. skupina Stíhací eskadry 27
2nd Group of the 27th Fighter Wing
27.01.1942-31.01.1942
Letecké velitelství Afrika
Air Command Africa
27.01.1942-07.02.1942
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
DD.01.1942-01.02.1942
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
DD.02.1942-DD.02.1942
2. letka (armádní) Průzkumné skupiny 14
2nd Squadron (Army) of the 14th Reconnaissance Group
09.12.1942-21.12.1942
145. peruť RAF
No. 145 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
?
Znak:
Coat of Arms:
?
Poznámka:
Note:
- centrum okresu Al Wahat
- rokoch 2001-2007 centrum okresu Adžedábíja
- dôležitá dopravná križovatka


Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajdabiya
URL : https://www.valka.cz/Adzedabija-t112797#394134Verze : 0
MOD