Main Menu
User Menu

Athény (Atény)

Αθήνα / Athīna / Athens

     
Název:
Name:
Athény
Originální název:
Original Name:
Αθήνα / Athīna
Další názvy:
Other Names:
Atény
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
periféria Attica 1)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°57'59.99"N 23°42'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
?
První písemná zmínka:
First Written Reference:
?
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Akropola (Acropolis)
Muzea:
Museums:
Národní archeologické muzeum
Benakiho muzeum
Byzantínske a kresťanské muzeum
Muzeum Kykladského umění
Nová Akropola
Muzeum námořnictva
Námořní lodní muzeum
Válečné muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
18.04.1941-19.04.1941
208. peruť RAF
No. 208 Squadron RAF
28.05.1941-10.09.1942
Zvláštní štáb F
Special Staff F
DD.05.1941-DD.06.1941
7. letka (dálková) Instrukční eskadry 2
7th Squadron (Long Range) of the 2nd Instruction Wing
16.06.1941-09.02.1944
X. letecký sbor
X Air Corps
19.06.1941-08.09.1943
Velitelství Jižní Řecko
South Greece Command
01.07.1941-DD.MM.RRRR
Admiralát Egejské moře
Admiral Aegean Sea
DD.11.1941-DD.03.1942
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.11.1941-DD.03.1942
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.11.1941-DD.03.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
DD.11.1941-DD.03.1942
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
04.01.1942-16.01.1942
1. letka Noční stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
04.01.1942-16.01.1942
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
04.01.1942-16.01.1942
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
04.01.1942-16.01.1942
I. skupina Noční stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
04.01.1942-16.01.1942
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
DD.01.1942-DD.01.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
1st Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.01.1942-DD.01.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
2nd Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.01.1942-DD.01.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
3rd Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.01.1942-DD.01.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
4th Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.01.1942-DD.01.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 102
102nd Special Purpose Bomber Group
DD.01.1942-DD.01.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
Staff of the 102nd Special Purpose Bomber Group
21.04.1942-10.04.1943
4. letka Bombardovací eskadry 100
4th Squadron of the 100th Bomber Wing
21.04.1942-10.04.1943
5. letka Bombardovací eskadry 100
5th Squadron of the 100th Bomber Wing
21.04.1942-10.04.1943
6. letka Bombardovací eskadry 100
6th Squadron of the 100th Bomber Wing
21.04.1942-10.04.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 100
2nd Group of the 100th Bomber Wing
21.04.1942-10.04.1943
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 2nd Group of 100th Bomber Wing
10.10.1942-10.04.1943
Bombardovací eskadra 100
100th Bomber Wing
10.10.1942-10.04.1943
Štáb Bombardovací eskadry 100
Staff of the 100th Bomber Wing
10.01.1943-DD.MM.RRRR
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 3rd Group of 100th Bomber Wing
10.04.1943-10.11.1943
Operační letka Bombardovací eskadry 100
Operational Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.05.1943-17.07.1943
IV. skupina Stíhací eskadry 27
4th Group of the 27th Fighter Wing
DD.06.1943-23.03.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.06.1943-DD.09.1944
Polní letecká župa XXIX
29th Field Air Region
DD.07.1943-DD.10.1943
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
08.09.1943-18.09.1943
IV. skupina Stíhací eskadry 27
4th Group of the 27th Fighter Wing
08.09.1943-15.10.1944
Vojenské velitelství Řecko
Military Command Greece
18.09.1943-28.10.1943
IV. skupina Stíhací eskadry 27
4th Group of the 27th Fighter Wing
DD.10.1943-22.01.1944
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
DD.10.1943-DD.08.1944
Letka námořní přepravy 1
1st Maritime Transport Squadron
10.11.1943-DD.11.1943
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
03.12.1943-DD.03.1944
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
DD.12.1943-DD.10.1944
Letka námořní přepravy 3
3rd Maritime Transport Squadron
16.03.1944-31.03.1944
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 33
3rd Squadron (Long Range) of the 33rd Reconnaissance Group
09.05.1944-25.09.1944
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 33
3rd Squadron (Long Range) of the 33rd Reconnaissance Group
DD.08.1944-DD.10.1944
17. letka Transportní eskadry 4
17th Squadron of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
1. letka Transportní eskadry 4
1st Squadron of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
2. letka Transportní eskadry 4
2nd Squadron of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
3. letka Transportní eskadry 4
3rd Squadron of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
4. letka Transportní eskadry 4
4th Squadron of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
I. skupina Transportní eskadry 4
1st Group of the 4th Transport Wing
DD.09.1944-DD.09.1944
Štáb I. skupiny Transportní eskadry 4
Staff of the 1st Group of the 4th Transport Wing
18.02.1945-28.08.1945
252. peruť RAF
No. 252 Squadron RAF
DD.MM.RRRR-10.01.1943
7. letka Bombardovací eskadry 100
7th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.MM.RRRR-10.01.1943
8. letka Bombardovací eskadry 100
8th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.MM.RRRR-10.01.1943
9. letka Bombardovací eskadry 100
9th Squadron of the 100th Bomber Wing
DD.MM.RRRR-10.01.1943
III. skupina Bombardovací eskadry 100
3rd Group of the 100th Bomber Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací velitelství Řecko
Fighter Command Greece
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velící generál německého letectva v Řecku
Commanding General of the German Air Force in Greece
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) nižší uzemný celok - prefektúra Athény zrušená v roku 2011
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens
URL : https://www.valka.cz/Atheny-Ateny-t111419#391154Verze : 0
MOD