Main Menu
User Menu
Reklama

Kovanda, Milan

     
Příjmení:
Surname:
Kovanda
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Kovanda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1970 Karlovy Vary /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 601. skupiny speciálních sil
velitel společných sil
ředitel Vojenského zpravodajství
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zúčastnil se mise KFOR v Kosovu v roce 2000
zúčastnil se mise Operace trvalá svoboda v Afghanistánu v letech 2004, 2008, 2009
obdržel Kříž obrany státu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=46896
URL : https://www.valka.cz/Kovanda-Milan-t109451#387006Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kovanda
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Kovanda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1988-DD.MM.1992 Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Vyškov
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR zdokonalovací kurz pro zpravodajské důstoníky, Fort Huachuca
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR kurz krizového řízení státu, Univerzita obrany, Brno
DD.MM.2005-DD.MM.2006 kurz Generálního štábu, Univerzita obrany, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR Colonel
08.05.2010 brigádní generál
08.05.2013 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.2006-30.04.2010 Velitel : 601. skupina speciálních sil
01.08.2012-31.10.2012 Velitel : Velitelství společných sil

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Honorary Medal of Premysl Otakar II, the King of Iron and Gold
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Vojenského zpravodajství
Commemorative badge of Military Intelligence
-

DD.MM.RRRR

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Honorary Commemorative Medal for the 90th anniversary of the Czechoslovak Republic
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

DD.MM.RRRR

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak za službu v mírové misi na Balkáně
Honorary commemorative badge for service in peacekeeping missions in the Balkans
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, bronze
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, zlatá
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, gold
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, stříbrná
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, silver
-

DD.MM.RRRR

Armádní pochvalná medaile
Army Commendation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v ozbrojených silách
Armed Forces Service Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kovanda-Milan-t109451#500018Verze : 0
MOD