Main Menu
User Menu

Kaleta, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Kaleta
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Kaleta
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.05.1958 Kamienka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 7. mechanizované brigády
ředitel odboru pozemních sil, sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO
zástupce velitele společných sil - velitel pozemních sil
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Záslužný kříž ministra obrany III. a II. stupně
Medaile AČR III. a II. stupně
Medaile MO za službu v zahraničí
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz - velitel-pozemnich-sil-15822/
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=15848
URL : https://www.valka.cz/Kaleta-Stefan-t109428#386982Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kaleta
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Kaleta
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1977 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Opava
DD.MM.RRRR-DD.MM.1981 Vojenská vysoká škola pozemního vojska
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Vojenská akademie (postgraduální studium)
DD.MM.RRRR-DD.MM.2001 Vojenská akademie (kurz generálního štábu)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
28.10.2011 brigádní generál
08.05.2016 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2001-DD.MM.2003 Velitel : 31. výcvikové středisko
DD.06.2003-DD.MM.2008 Velitel : 7. mechanizovaná brigáda
01.10.2016-31.05.2018 Velitel : Velitelství pozemních sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 3. výcviková a mobilizační základna

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Honorary Medal of Premysl Otakar II, the King of Iron and Gold
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak Za službu v misi SFOR
Honorary Commemorative Badge For Service in SFOR Mission
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky I. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

MM.DD.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 1st Grade
-

Poznámka:
Note:
Medaile MO za službu v zahraničí
Čestný pamětní odznak 50 let v NATO
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Kaleta-Stefan-t109428#552276Verze : 0
MOD