Main Menu
User Menu

Důstojnická jezdecká škola [1882-1914]

Офицерская кавалерийская школа

     
Název:
Name:
Důstojnická jezdecká škola
Originální název:
Original Name:
Офицерская кавалерийская школа
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.03.1882
Předchůdce:
Predecessor:
Zkušební jízdní pluk + Školní jízdní eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1914
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1882-DD.MM.1914 Hlavní správa vojenských školních zařízení
Dislokace:
Deployed:
26.03.1882-DD.MM.1914 Sankt-Petěrburg, Arakčejevské kasárny /

Velitel:
Commander:
26.03.1882-22.01.1886 Tutolmin, Ivan Fjodorovič ([url=https://www.valka.cz/topic/view/109742/]Geněral-major / Генерал-майор)
22.01.1886-15.05.1897 Suchomlinov, Vladimir Alexandrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
15.05.1897-23.02.1902 Avšarov, Alexander (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
23.02.1902-01.05.1906 Brusilov, Alexej Alexejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.MM.1906-19.11.1906 Maynard, V. V. (Geněral-major / Генерал-майор)
19.11.1906-DD.MM.1909 Bezobrazov, Vladimir Michajlovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.MM.1909-DD.MM.1914 Himest, V. A. (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
odznak školy
GK
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
regiment.ru
magazines.russ.ru/neva/2006/10/po22.html
URL : https://www.valka.cz/Dustojnicka-jezdecka-skola-1882-1914-t108640#386383Verze : 0
MOD
Důstojnická jezdecká škola


Škola byla založena za účelem přípravy důstojníků jezdectva a kozáků a jejich speciálního vzdělávání, drézůru a výcvik jezdeckých a vozatajských dělostřeleckých koní, praktické testování a vývoj nových postupů boje jezdectva, testování a vývoj nových výstrojních a výzbrojních součástek jezdectva, veterinární výuky a další vzdělávání kovářů a vývoj nových metod kování vojenských koní. Pořádala také drezurní a jezdecké soutěže a od roku 1906 vydávala odborný časopis "Bulletin ruského jezdectva".

Škola měla šest oddělení - dragounské, kozácké, školní eskadronu, instruktorské, oddělení výcviku nižších velitelů a kovářské oddělení.


V letech 1867-1909 bylo vyškoleno 1068 důstojníků jezdectva, 106 kozáckých důstojníků, 138 instruktorů a 2187 nižších kádrů (nižší velitelé, výstrojní, veterinární a kovářští specialisté).


Mezi známé absolventy a učitele patřili například D.P. Bagration, S.M. Buďonnyj, A.A. Brusilov st., P.R. Wrangler, C.G.E. Mannerheim, P.N. Krasnov a N.I.Zvegincev.
Zdroj
ru.wikipedia.org
regiment.ru
magazines.russ.ru/neva/2006/10/po22.html

Důstojnická jezdecká škola [1882-1914] - Pohlednice Důstojnické jezdecké školy

Pohlednice Důstojnické jezdecké školy
URL : https://www.valka.cz/Dustojnicka-jezdecka-skola-1882-1914-t108640#385405Verze : 0
MOD