Main Menu
User Menu

Brusilov, Alexej Alexejevič st.

Brusilov, Aleksey Alekseyevich (senior)

Алексей Алексеевич Брусилов (стaрший)

     
Příjmení:
Surname:
Brusilov
Jméno:
Given Name:
Alexej Alexejevič st.
Jméno v originále:
Original Name:
Брусилов Алексей Алексеевич (стaрший)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál jezdectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.08.1853 Tbilisi Geo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.03.1926 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 8. armády
- velitel Jihozápadního frontu
- vrchní velitel Ruské armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
-
Zdroje:
Sources:
http://regiment.ru/bio/B/202.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=129
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brusilov-Alexej-Alexejevic-st-t15335#417168Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Brusilov
Jméno:
Given Name:
Alexej Alexejevič st.
Jméno v originále:
Original Name:
Брусилов Алексей Алексеевич (стaрший)
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1872 Pážecí sbor
DD.MM.1881-DD.MM.1883 Důstojnická jezdecká škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.07.1872 praporčík
14.04.1874 poručík
07.08.1875 štábní kapitán
27.12.1881 kapitán
30.08.1882 rotmistr
11.09.1887 rotmistr gardy
14.09.1890 podplukovník
11.09.1892 plukovník
18.12.1900 generálmajor
19.12.1906 generálporučík
19.12.1912 generál jezdectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
23.02.1902-01.05.1906 Velitel : Důstojnická jezdecká škola
04.06.1917-31.07.1917 Velitel : Štáb vrchního velitele

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1872-DD.MM.1873 15. tverský dragounský pluk
DD.MM.1873-DD.MM.1878 15. tverský dragounský pluk, plukovní adjutant
DD.MM.1878-DD.MM.1881 15. tverský dragounský pluk, velitel eskadrony, velitel plukovní školní jednotky
DD.MM.1883-DD.MM.1890 Důstojnická jezdecká škola, instruktor,
DD.MM.1890-DD.MM.1893 Důstojnická jezdecká škola, adjutant velitele školy
DD.MM.1893-DD.MM.1898 Důstojnická jezdecká škola, velitel dragounského oddílu
22.11.1898-23.02.1902 Důstojnická jezdecká škola, zástupce velitele školy
23.02.1902-01.05.1906 Důstojnická jezdecká škola, velitel
25.12.1906-18.01.1909 2. gardová jezdecká divize, velitel
18.01.1909-28.05.1912 14. armádní sbor, velitel
18.12.1912-28.08.1913 Varšavský vojenský okruh, pomocník velitele
28.08.1913-01.08.1914 12. armádní sbor, velitel
01.08.1914-30.03.1916 8. armáda, velitel
30.03.1916-03.06.1917 Jihozápadní front, velitel
03.06.1917-01.08.1917 Ruská armáda, vrchní hlavní velitel
DD.MM.1919-DD.05.1920 Vojensko-historická komise DRRA pro otázky války 1914-1918
DD.05.1920-DD.06.1920 Zvláštní skupina velitele DRRA
DD.06.1920-DD.MM.1923 Centrální vojenská správa chovu a šlechtění koní, hlavní inspektor
DD.MM.1923-DD.MM.1824 Inspekce jezdectva DRRA, hlavní inspektor
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1874

Řád lva a slunce rytíř (5. třída)
Order of Lion and Sun Knight (5th Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

13.01.1878

Řád Sv. Stanislava 3. třída
Order of St Stanislaus 3rd Class
Орден Святого Станислава 3-я степень
za statečnost při dobývání pevnosti Ardagan

28.03.1878

Řád Sv. Anny 3. třídy
Order of St. Anne 3rd Class
Орден Святой Анны 3 степень
za statečnost v bitvě o Šipkinský průsmyk

15.09.1878

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
za statečnost při dobývání pevnosti Kars

15.10.1883

Řád Sv. Anny 2. třídy
Order of St. Anne 2nd Class
Орден Святой Анны 2 степень
-

18.12.1895

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

DD.MM.1897

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

18.12.1898

Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
-

DD.MM.1898

Řád červené orlice 2. třída
Order of Red Eagle 2nd Class
Roter Adler Orden 2. Klasse
-

DD.MM.1902

Řád Za vojenské zásluhy 2. třídy
Order of Military Merit 2nd Class
Орден За военна заслуга
-

19.12.1903

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

DD.MM.1903

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1903

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1903

Řád lva a slunce velkokříž (1. třída)
Order of Lion and Sun Grandcross (1st Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Alexandra 2. třída
Order of Saint Alexander 2nd Class
Орден Свети Александър
-

DD.MM.1908

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

19.12.1909

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

29.03.1913

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

05.09.1914

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

01.10.1914

Řád Sv. Jiří 3. třída
Order of St. George 3rd Class
Орден Святого Георгия 3-й степени
za úspěšné operace 8. armády na Haliči

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.1914

Řád Gryfa - velkokříž
Order of Griffin - Grandcross
Greifenorden - Großkreuz
-

23.01.1915

Řád bílého orla
Order of White Eagle
Орден Белого орла
-

09.11.1915

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

02.08.1916

Svatojiřská zbraň s brilianty
St George Weapon with Diamonds
Георгиевское оружие украшенное бриллиантами
za úspěšné operace na Haliči a Volyni - Brusilovova ofenziva

DD.MM.1916

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1916

Vojenská medaile
Military Medal
Médaille militaire
-

Poznámka:
Note:
syn generál-poručíka Alexeje Nikolajeviče Brusilova
bratr viceadmirála Lva Alexejeviče Brusilova


23.04.1915- 21.03.1917 generáladjutant
Zdroje:
Sources:
http://regiment.ru/bio/B/202.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=129
voynablog.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brusilov-Alexej-Alexejevic-st-t15335#417171Verze : 2
MOD
Alexej Alexejevič Brusilov sa narodil v Tiflisu, dnešnom Tbilisi v rodine aristokrata. Už ako chlapec vstúpil do armády. Zo začiatku jeho vojenská kariéra ničím nenasvedčovala tomu, že sa z neho stane jeden z najlepších dôstojníkov prvej svetovej vojny. V roku 1906 dosiahol Brusilov hodnosť generála.


Začiatok vojny zastihol Brusilova na dovolenke v Nemecku. Ihneď sa odtiaľ vrátil a začal veliť 8. ruskej armáde. Na rozdiel od ostatných vyšších dôstojníkov ruskej cárskej armády Brusilov sledoval vývoj vojenskej vedy a výrazne využíval delostreleckú prípravu a taktiež veril v masové nasadenie automatických zbraní, najmä guľometov.


Najväčšiu slávu Brusilovovi priniesla veľká ruská ofenzíva na východnom fronte, ktorá sa začala 5. júna 1916 práve pod jeho velením a do dejín sa zapísala ako Brusilovova ofenzíva. V tejto operácii vsadil Brusilov na moment prekvapenia. Do poslednej chvíle nevedela nepriateľská strana miesto protiútoku a prekvapenie bolo natoľko veľké, že za dva dni Rusi zajali 40 tisíc zajatcov. Do 20. júna zajal Brusilov 200 tisíc mužov. Potom sa však ofenzíva zastavila. Rusi nemali dosť prostriedkov na vedenie tak obrovskej útočnej akcie. Brusilovovi sa podarilo počas celej ofenzívy zajať okolo 350 tisíc nepriateľských vojakov, je ale treba spomenúť, že po tom čo bol stratený moment prekvapenia a Rusi začali ustupovať, Brusilov prišiel o viac než milión mužov. Z tejto rany sa už Rusko nespamätalo, čo nakoniec vyústilo do revolúcie.


Po nástupe boľševikov k moci ako jeden z mála ostáva v armáde. Slúžil v Červenej armáde, a to nielen ako vojenský poradca, ale priamo ako veliaci dôstojník.
URL : https://www.valka.cz/Brusilov-Alexej-Alexejevic-st-t15335#77726Verze : 0
pripajam jednu fotecku
URL : https://www.valka.cz/Brusilov-Alexej-Alexejevic-st-t15335#77736Verze : 0