Main Menu
User Menu

Untermüller, Jaroslav

divisní generál in memoriam / Division General in Memoriam

     
Příjmení:
Surname:
Untermüller
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Untermüller
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.05.1889 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě, velitel
Velitelství ženijního vojska VII. sboru, velitel
Velitelství ženijního vojska III. armády, velitel
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Untermueller-Jaroslav-t108459#384898Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Untermüller
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Untermüller
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1908 Státní reálka, Praha
DD.10.1908-DD.06.1913 České vysoké učení technické, Praha
DD.12.1921-DD.02.1923 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1917-DD.11.1917 Důstojnický technický kurs, Polonnoje
DD.04.1926-DD.08.1926 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.08.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
20.07.1916 poručík srbské armády
11.01.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
27.10.1918 kapitán legií
01.01.1920 major legií
25.09.1920 major ženijního vojska
28.06.1923 podplukovník ženijního vojska
04.05.1928 plukovník ženijního vojska
22.12.1936 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1923-DD.06.1923 Velitel : Vodní prapor
DD.06.1923-21.05.1924 Velitel : Vodní prapor
21.05.1924-DD.09.1924 Velitel : Mostní prapor
DD.10.1926-04.05.1928 Velitel : Ženijní pluk 4
04.05.1928-DD.11.1931 Velitel : Ženijní pluk 4
DD.09.1932-DD.12.1932 Velitel : Ženijní pluk 4
DD.07.1933-DD.11.1934 Velitel : Ženijní pluk 4
29.11.1934-30.09.1936 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
30.09.1936-22.12.1936 Velitel : Velitelství ženijního vojska VII. sboru
22.12.1936-25.09.1938 Velitel : Velitelství ženijního vojska VII. sboru
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : Velitelství ženijního vojska III. armády
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : Úřad ženijní služby III. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.11.1913 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.11.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Praha
DD.05.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha a balkánské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.06.1915 velitel technické čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Salzburg
DD.06.1915-DD.08.1915 velitel technického oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště
31.08.1915-31.08.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety náhradního praporu 2. srbské dobrovolnické divise, Oděssa
DD.09.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.04.1917 velitel technického oddílu 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.07.1917 instruktor technického výcviku velitelství Československé střelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 referent technických jednotek Československé střelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.11.1917 vojenské studium, Polonnoje
DD.11.1917-DD.01.1919 přednosta technické služby 1. československé střelecké divise, Žitomir, přesun a sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.09.1920 zástupce přednosty technické služby Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.12.1921 přednosta skupiny 11. oddělení /ženijního/ ministerstva, Praha
DD.12.1921-DD.02.1923 studijní dovolená
DD.02.1923-DD.06.1923 zástupce velitele Vodního praporu, Bratislava
DD.06.1923-DD.05.1924 velitel Vodního praporu, Bratislava
DD.05.1924-DD.09.1924 velitel Mostního praporu, Bratislava
DD.09.1924-DD.04.1926 velitel Vojenské inženýrské koleje, Praha
DD.04.1926-DD.08.1926 vojenské studium, Praha
DD.08.1926-DD.10.1926 velitel Vojenské inženýrské koleje, Praha
DD.10.1926-DD.10.1931 velitel Ženijního pluku 4, Bratislava
DD.10.1931-DD.01.1933 zástupce velitele Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
DD.01.1933-DD.08.1933 vojenské studium, Praha
DD.08.1933-DD.11.1934 velitel Ženijního pluku 4, Bratislava
DD.11.1934-DD.12.1936 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
DD.12.1936-DD.09.1938 velitel ženijního vojska Sboru VII, Bratislava a Banská Bystrica
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel ženijního vojska III. armády, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 velitel ženijního vojska Sboru VII, Banská Bystrica
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1937

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Untermueller-Jaroslav-t108459#384899Verze : 0
MOD